دسته: گفتگو

حسادت بریتانیا به قراردادهای نظامی عربستان با آمریکا

شورای راهبردی آنلاین- رسانه ها:دبیرکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: بریتانیا اگرچه متحدراهبردی آمریکا در معادلات جهانی محسوب می شود اما در نگاه خرد لندن با واشنگتن در خلیج فارس دارای رقابت در استثمار است و می خواهد حجم بیشتری از سرمایه کشورهای منطقه را به چنگ آورد.

پیامد گزارش آژانس بر سیاست برجامی ترامپ

شورای راهبردی آنلاین – رسانه ها: رابرت هانتر عضو پیشین گروه‏ مشاوران امنیت بین الملل وزارت امور خارجه آمریکا می گوید، گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره پایبندی تهران به برجام و رد درخواست های بی پایه ‏آمریکا برای بازرسی از مراکز نظامی ایران ، کار دولت ترامپ را ‏سخت کرد.‏

آینده اقلیم پس از رفراندوم

شورای راهبردی آنلاین – رسانه ها: حتی اگر ساکنین اقلیم هم با رأی آری از رفراندوم استقبال کنند به‌دلیل آنکه از مشروعیت قانونی و بین‌المللی برخوردار نیست منفعتی در پی نخواهد داشت.

مالکی: فقط ایران در مقابله با داعش کنار عراق ایستاد

معاون رئیس جمهور عراق با انتقاد از آمریکا به دلیل جدی نبودن در مقابله با داعش گفت: اگر سلاح های ایران و استفاده ای که از تجربه این کشور در بسیج نیروهای داوطلب مردمی کردیم، نبود، عراق اکنون با وضعیت بسیار دشوارتری مواجه بود.