دسته: دفاعی و امنیتی

ترکیه حامی گروه‌های تکفیری در منطقه

کارشناس مسائل خاورمیانه به نقش ترکیه در ایجاد و بسط بحران و فتنه در منطقه و حمایت‌های آن از گروه‌های تکفیری اشاره کرد و گفت: داعش به مرحله اضمحلال رسیده است.

آثار بحران سوریه: افراط گرایی در آسیای مرکزی

شورا آنلاین – ترجمه: حضور اتباع کشورهای آسیای مرکزی شامل زن و مرد در خاورمیانه با هدف شرکت در جنگ یا حمایت از داعش رو به افزایش است. فقدان چشم انداز اقتصادی، نبود آزادی‌های مذهبی و در حاشیه قرار داشتن این افراد از نظر سیاسی، از جمله دلایل گرایش به داعش می‌باشد. در طول سه سال گذشته حدود دو تا چهار هزار نفر به داعش و گروه‌های افراطی پیوسته‌اند. بازگشت افراط‌گرایان به کشورهای خود، مشکل امنیتی برای این کشورها ایجاد خواهد کرد.