موضوع این سخنرانی که در ساختمان شماره 2 شورای راهبردی روابط خارجی برگزار می‌شود، «آینده اروپا و روابط فراآتلانتیک» است و از ساعت 10 و 45 پیش از ظهر آغاز می‌شود.

برای ثبت‌نام و هماهنگیهای بیشتر با شماره تلفن 22546540 تماس بگیرید.

در همین روز، نشست بررسی آثار راهبردی تروریسم در اروپا هم در شورا برگزار می‌شود.