سخنرانان این نشست آقایان صلاح زواوی، سفیر فلسطین در ایران و دکتر حمید رضا دهقانی پوده، مدیر کل خاورمیانه و دستیار ویژه وزیر امور خارجه خواهند بود.

این نشست روز سه شنبه 4 تیر ماه – ساعت 17 در ساختمان شماره 2 به نشانی پاسداران، بهستان یکم، نبش رام، پلاک 12 برگزار خواهد شد.

برای هماهنگی بیشتر و ثبت نام حضور در این نشست با شماره 22546540 تماس حاصل فرمایید.