رئیس شورای راهبردی روابط خارجی که برای شرکت در همایش «رهبران برای صلح» به  فرانسه سفر کرده بود، روز سه شنبه به همراه جمعی از شخصیت‌های تراز اول سیاسی جهان در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان موسسه علوم سیاسی فرانسه که در محل کاخ وزارت خارجه این کشور برگزار شد، شرکت کرد.

دکتر خرازی با اشاره خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، یونسکو و قرارداد آب و هوایی پاریس این اقدامات را نشانه پیگیری سیاست‌های مبتنی بر یکجانبه‌گرایی از سوی دولت حاکم بر این کشور دانست و گفت: کشورها باید برای نجات چندجانبه‌گرایی در نظام بین الملل اقدام عملی نمایند.

وی در این راستا نشست روز سه‌شنبه وزیران خارجه ایران و سه کشور اروپایی به همراه فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل را از جهت اتخاذ سیاست واحد در برابر خروج آمریکا از توافق هسته‌ای مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: چنانچه توافقاتی که توسط سازمان ملل محترم شمرده می شود، قابل دفاع نباشند، آنگاه دیگر نمی‌توان امنیت و صلح جهانی را تضمین کرد.

وی در پاسخ سوالی در خصوص نحوه ادامه تعهدات ایران در برجام گفت: ایران تاکنون به همه تعهدات خود در چارچوب برجام عمل کرده، لکن با توجه به مانع تراشی آمریکا هنوز به طور کامل از مزایای آن منتفع نشده است، لذا با خروج آمریکا این موضوع به کشورهای اروپایی بستگی دارد که بتوانند تضمین‌های لازم را برای اجرای تعهدات خود به منظور تداوم برجام به ایران ارائه دهند.

وی در بخش دیگری از این جلسه در خصوص موضوع پناهندگی و تاثیر سیاست‌های یکجانبه‌گرایی بر این پدیده گفت: حمله آمریکا به عراق، افغانستان و یا سوریه مصادیق بارز سیاست‌های یکجانبه‌گرایی است  که توسط دولت‌های حاکم بر آمریکا پیگیری و اجرا و موجب شده است تا جمع کثیری از مردم این کشورها به سایر مناطق از جمله ایران و یا اروپا گسیل شوند. همچنین اشغال فلسطین توسط رژیم صهیونیستی موجب شد تا بیش از چهار میلیون نفر از مردم فلسطین به سایر کشورها مهاجرت کنند.

وی با محکوم کردن کشتار اخیر مردم فلسطین به دست نیروهای نظامی رژیم اشغالگر قدس تصریح کرد که این حق مردم فلسطین است تا به سرزمین های خود برگردند.