دو طرف در این ملاقات از توسعه روابط دو کشور به‌ویژه در یک سال اخیر استقبال کردند و ظرفیت‌های دو کشور را برای توسعه بیشتر روابط مورد ارزیابی قرار دادند.

همکاری‌های اقتصادی، بهره‌گیری از دالان جنوب به شمال و دسترسی آسان‌تر ازبکستان به دریا، مبارزه با مواد مخدر و تروریسم، گسترش گردشگری و همکاری‌های فرهنگی با توجه به اشتراکات فراوان دو کشور از موارد موردبحث طرفین بود.