یان شوئه تونگ، استاد دانشگاه شینهوا (چین) و دکتر رابرت راس، استاد دانشگاه بوستون (آمریکا) سخنرانان میزگرد با عنوان «چین و آینده نظام بین‌الملل» بودند و دکتر غلامعلی چگینی‌زاده، استاد دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت این میزگرد را بر عهده داشت.
در این میزگرد موضوعات متنوعی از جمله جایگاه کنونی چین در نظام بین‌الملل، رویکرد این کشور به نظم موجود و آینده بین‌المللی، رقابت با آمریکا و همچنین آثار رقابت چین و آمریکا بر دیگر کشورها و قدرت‌ها بررسی شد.
متن کامل این نشست متعاقبا منتشر خواهد شد.