متن کامل این پیام به شرح زیر است:


من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و‌منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا

فقدان مرحوم دکتر رمضان عبدالله را که حیات پربرکت خود را شرافتمندانه در راه آزادی فلسطین گذراند به ملت غیور فلسطین و همه مبارزان راه آزادی تسلیت می‌گویم و علو‌ درجات وی را از درگاه خداوند بزرگ‌ خواستارم.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی
سید کمال خرازی