دکتر سیدکمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در دیدار با پروفسور یان شوئه تونگ، استاد برجسته و رئیس موسسه روابط بین الملل دانشگاه شینخوا با تاکید بر نقش مهم ایران و چین در تمدن بشری اظهار داشت: چین و ایران تجارب تمدنی گرانسنگی دارند، چینی‌ها آموزه‌های کنفسیوسی و ایرانی‌ها آموزه‌های اسلامی را مبنای تمدن امروز خود قرار داده اند؛ لذا تبادل علمی و تمدنی برای بهره‌برداری از تجربیات دو ملت بسیار مفید خواهد بود.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با انتقاد از رویکرد کارشکنانه قدرت‌های غربی در قبال کشورهای مستقل تاکید کرد: امضای سند جامع همکاری‌های 25 ساله بین ایران و چین، امکان تقویت همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف را فراهم خواهد کرد.

وی افزود: ایران از تبادل دانشجو و توسعه همکاری علمی بین دو کشور استقبال می‌کند.

دکتر خرازی با تاکید بر اهمیت نقش رهبران در ایجاد اصلاحات و حل مشکلات اظهار داشت: در انقلاب‌ها، نقش رهبری برای هدایت ملت‌ها بسیار تعیین کننده است، در غیر این صورت، نهضت ملت‌ها به هرج و مرج می انجامد.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ادامه داد: مردم کشورهای آسیایی بایستی فلسفه سیاسی امروز خود را براساس ارزش های  تمدنی و فرهنگی خود تدوین کنند

یان شوئه تونگ، نویسنده کتاب تفکر چین باستان و قدرت چین مدرن نیز در این دیدار اهمیت قدرت رهبری برای موفقیت اصلاحات در هر کشوری را مورد تاکید قرار داد.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد همه افراد هر کشور تصمیم‌سازی کنند، فاجعه‌آمیز خواهد بود، از همین رو گروه‌های کوچک اندیشمند باید با ارائه ایده‌های اساسی، به قوام نظام‌ها در کشورها کمک کنند.

این استاد برجسته چینی با اشاره به ضرورت مداوم بودن اصلاحات در هر کشوری تاکید کرد که اصلاح به معنی تغییر اصول نیست، بلکه اتخاذ تصمیمات ضروری به تناسب شرایط است.

یان شوئه تونگ با تاکید بر اینکه سیاست خارجی چین بر سه اصل واقعیت‌های چینی، جهانی شدن و فرهنگ چینی متکی است، اظهار داشت: اگرچه سیاست چین رسما بر مارکسیسم استوار است، ولی عملا بر عمل‌گرایی متکی است.

رئیس موسسه روابط بین الملل دانشگاه شینخوا ضمن با اهمیت خواندن همکاری‌های ایران و چین تاکید کرد که این همکاری‌ها بایستی بسیار فراتر از حوزه‌های انرژی باشد و به بخش‌های مختلف تعمیم یابد و دو دولت در این راستا مسئولیت‌های مهمی به عهده دارند.

وی در ادامه، تصمیم کشورمان را برای لغو روادید برای سفر چینی‌ها به ایران برای گسترش صنعت گردشگری و آشنایی ملت چین با  ایران بسیار مهم توصیف کرد.

یان شوئه تونگ در بخش دیگری از سخنان خود در تحلیل رقابت‌های آمریکا و چین اظهار داشت: سیاست آمریکا جلوگیری از پیشرفت و توسعه فناوری است.

این استاد برجسته روابط بین الملل برای حضور در مراسم رونمایی از ترجمه کتاب تالیفی‌اش با عنوان «تفکر چین باستان و قدرت چین مدرن» در تهران به سر می برد.