امیر خوراکیان در گفتگو با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما افزود: با این اقدام ظرفیت‌های جدید در حوزه دانش و فناوری برای فرزندان کشور فراهم شده است.

وی مزیت دیگر ورود به پیام رسان‌های داخلی را پیشگیری و پرهیز از پیام رسان‌های خارجی دانست و گفت: پیام رسان‌های خارجی ما را مصرف کننده بار می‌آورد و در آینده با ارز رمز تلگرام تهدید‌ها بیشتر می‌شود.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی افزود: علاوه بر این در پیام رسان‌های خارجی تهدیدات فرهنگی و اجتماعی وجود دارد و سلیقه و مدیریت غیر ایرانی در انتقال پیام شکل می‌گیرد.

خوراکیان گفت: پیام رسان‌های خارجی ناپایدار و غیر مطمئن است و نمی‌توان سامانه‌های دولت الکترونیک و خدمات مالی را در آن قرار داد.

وی تصریح کرد: پیام رسان‌های داخلی کارآمدی خوبی دارند و در ۶ ماه گذشته اقدامات زیادی در ایجاد ظرفیت فنی و نرم افزاری در آن‌ها صورت گرفته است.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی افزود: عزم ملی بر آن است تا از پیام رسان‌های داخلی حمایت شود.

خوراکیان فتوای مقام معظم رهبری، بخشنامه و دستور العمل قوه قضاییه را ضامن امنیت اطلاعات کاربران در پیام رسان‌های داخلی دانست.

منبع: خبرگزاری صداوسیما