دکتر کمال خرازی در حاشیه دیدار هیأت علمی و دانشگاهی فرانسوی افزود: اگر برجام کاملا فروبپاشد در آن صورت ایران مسیر خودش را انتخاب خواهد کرد و این آمادگی در کشور ایجاد شده است.
وی خطاب به اتحادیه اروپا یادآور شد: آنان باید به خوبی از خطرهای امنیتی که شکست برجام می تواند داشته باشد مطلع باشند و بدانند شکست برجام چه وضعی در منطقه ایجاد خواهد کرد.
خرازی گفت: برای نمونه، اگر جمهوری اسلامی ایران نقش خود را در مواجهه با تروریسم ایفا نکند می تواند تأثیر منفی در کل منطقه داشته باشد و اروپایی ها هم از این تأثیر مستثنا نخواهند بود بنابراین آنان غیر از منافع اقتصادی که در ایران دارند منافع امنیتی شان با حفظ برجام مرتبط است.
رئیس شورای رهبردی روابط خارجی افزود: قرار است اروپایی ها طی روزهای آینده تضمین عینی برای ادامه برجام ارائه کنند البته این تضمین باید مورد حمایت کل اروپا قرار گیرد.
وی با اشاره به دیدار با هیأت آکادمیک فرانسوی گفتگوهای علمی میان مراکز علمی و پژوهشی و رسانه ای دو کشور را در فهم درست و مشترک از واقعیت ها مؤثر دانست و گفت: واقعیت این است که روابط فرانسه و ایران در طول تاریخ با فراز و نشیب همراه بوده است و مردم ما خاطرات تلخ و شیرینی از این روابط دارند که یک بخش آن مربوط به سهل انگاری فرانسوی ها در مبارزه با تروریسم و حمایت از عربستان سعودی است چرا که ما همواره شاهد حمایت های سعودی ها از تروریست ها در منطقه بوده ایم.
خرازی افزود: اگر مبارزه جدی جمهوری اسلامی ایران با تروریست ها در سوریه و عراق و منطقه نبود خطرهای امنیتی متوجه کل اروپا می شد.

منبع: خبرگزاری صداوسیما