نوری مالکی در مصاحبه اختصاصی با شبکه خبری العالم گفت که به حمایت ایرانی ها افتخار می کند، زیرا فقط این کشور بود که در مقابله با داعش و القاعده در کنار عراق ایستاد.

وی گفت: اگر آمریکا هواپیماهای اف 16 را به عراق تحویل می داد و از نیروهای مسلح عراق حمایت کرده بود، نیازی به تشکیل ائتلاف بین‌المللی نبود.

نخست وزیر سابق عراق درباره تیرگی روابط کشورش با ترکیه و عربستان توضیح داد: ترکیه به صورت آشکار مسائلی طایفه ای را دنبال و از خشونتها در عراق و سوریه حمایت می‌کند. همچنین ما با عربستان دچار مشکلیم، زیرا این کشور به دلیل اعدام صدام با ما دشمنی ورزید، درحالی که اعدام صدام طبق قانون و حکم دادگاه صورت گرفت.

مالکی گفت: آمریکا، عربستان و ترکیه از عراق به علت دیدگاهش در قبال سوریه عصبانی بودند، زیرا عراق از محاصره سوریه حمایت نمی کرد.

وی افزود: من علنا به آنها گفتم که محاصره سوریه اقدامی نادرست است، زیرا آنها 12 سال عراق را محاصره کرده بودند و در حالی که صدام سیر بود، مردم گرسنه بودند.

مالکی، تروریسم را به مثابه فرهنگ و زیرساختی دانست که از محیطی تکفیری با فتواهایی صادر شده از مکه و مدینه نشأت گرفته است.

معاون رئیس جمهور عراق با بیان اینکه این منشأ فکری تنها با کشتار یا قطع منابع مالی و جلوگیری از ارسال تروریست به این سازمان ها درمان نمی شود، خاطر نشان کرد: آمریکا و دیگر کشورها پس از موضوع القاعده و 11 سپتامبر متوجه ضرورت تصحیح رویکرد و فرهنگ و اندیشه هایی که در سازمان های تندرو تدریس می شوند، گردیدند و دولت عربستان و شماری از سازمان ها و همچنین پاکستان را در این زمینه، تحت فشار گذاشتند، اما فشارها به حد کافی نبود.

وی هشدار داد: اگر در این موسسه ها و سازمان ها، تدریس تندروی و خشونت و تروریسم ادامه یابد، تندروها و تروریست هایی از این سازمان ها و موسسه ها فارغ التحصیل خواهند شد و ما در شرایطی قرار خواهیم گرفت که یک تروریست می کشیم و آن ها 100 تروریست آموزش می‌دهند.

مالکی تاکید کرد: این مساله را نمی توان با بمباران هوایی و تانک ها حل و فصل کرد، بلکه باید نظریه خشونت و تکفیر مسلمانان را در سراسر جهان ریشه کن کرد.

وی با اشاره به تشکیل ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا گفت: به طور کلی، ائتلاف، نمی تواند مساله تروریسم را یکسره کند.

معاون رییس جمهور عراق گفت: اگر نیروهای داوطلب مردمی نبودند مناطق زیادی از عراق سقوط کرده بود. عراق هیچ گزینه ای غیر از نیروهای داوطلب مردمی ندارد.

مالکی گفت: عراق توانست با هواپیماهای سوخوی قدیمی که [از روسیه] خرید یا جمهوری اسلامی ایران به او داد پیروزی های بزرگی به دست آورد. اگر آمریکا هواپیماهای اف 16 را به عراق تحویل می داد، از نیروهای مسلح عراق حمایت کرده بود، نیازی به ائتلاف بین المللی نبود.

وی تاکید کرد: عراق با اندک تجهیزاتی که دارد می تواند این نبرد را تا پیروزی اداره کند.

نخست وزیر سابق عراق گفت: از آن ها که ادعا می کردند ضد القاعده هستند، درخواست کردیم به ما سلاح بدهند، اما حتی از ارائه تجهیزات هم خودداری می کردند؛ و لذا مجبور به خرید سلاح های کهنه روسی شدیم.

مالکی افزود: اینجا باید به نقش اساسی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ارتش عراق و کمک به این کشور در مقابله با القاعده و داعش اشاره کرد. اگر سلاح های ایران و استفاده ای که از تجربه این کشور در بسیج نیروهای داوطلب مردمی کردیم نبود، وضعیت عراق بسیار دشوار می شد.

وی تاکید کرد که به حمایت ایرانی ها افتخار می کند، زیرا فقط ایرانی ها بودند که در مقابله با داعش و القاعده در کنار عراق ایستادند.

منبع: پایگاه اینترنتی شبکه العالم