علی عبدی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی تصریح کرد: رژیم صهیونیستی بخشی از نظام جهانی سلطه است، در واقع این رژیم «در» نظام سلطه و ایران «بر» نظام سلطه تعریف می‌شود و ماهیت انقلاب اسلامی در سال 57، ماهیتی ضدسلطه بود.

وی با بیان اینکه صهیونیسم در تفسیر امام (ره) و رهبری معظم انقلاب، قرارگاه مرکزی، قلب و مغز نظام جهانی سلطه شناخته می‌شود و منظور از صهیونیسم، تنها رژیم صهیونیستی  نیست، افزود: صهیونیسم ماهیت فرااسرائیلی دارد، از این جهت رژیم صهیونیستی وضعیت ویژه‌ای پیدا می‌کند؛ چرا که با توجه به پیوستگی‌اش با صهیونیسم بین‌الملل، توان بسیار بالایی از جهت اثرگذاری در ساختار قدرت، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نظام جهانی سلطه داراست.

این کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی گفت: بنابراین در خیلی از تصمیمات غرب درباره جمهوری اسلامی ایران، رژیم صهیونیستی همواره به طور آشکار و پنهان، مستقیم و غیرمستقیم، یک بازیگر اصلی در زمینه تصمیم‌سازی و تصمیم گیری بوده است.

عبدی ادامه داد: رژیم صهیونیستی چند رکن را در سیاست‌های خود در منطقه دنبال می‌کند؛ از جمله اینکه در دکترین امنیتی این رژیم، هیچ کشور و قدرت دیگری در خاورمیانه، جز این رژیم، حق هسته‌ای شدن به ویژه به لحاظ نظامی را ندارد. براساس دکترین امنیتی «بگین» که بعد از حمله در سال 1981 به رآکتور اتمی اوسیراک عراق شکل گرفت، رژیم صهیونیستی سعی می کند که هیچ کشور و قدرت دیگری در خاورمیانه به قدرت و توانمندی هسته‌ای، حتی صلح‌آمیز دست نیابد.

وی با بیان اینکه توان رژیم صهیونیستی برای بازیگری در پرونده هسته‌ای از حیث سلبی و ایجابی بالا است، اضافه کرد: به لحاظ سلبی، با توجه به توانمندی، نفوذ و اثرگذاری که این رژیم در فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در آمریکا و اروپا دارد، می‌تواند در این تصمیمات اثرگذاری مستقیم و جدی داشته باشد. از حیث ایجابی نیز، آن‌ها با سرمایه‌گذاری سنگین به لحاظ تبلیغاتی، رسانه‌ای و گفتمان‌سازی تلاش دارند تصویر و انگاره به شدت منفور و ضدبشری از جمهوری اسلامی ایران ارائه دهند.

این تحلیلگر مسائل رژیم صهیونیستی یادآور شد: این رژیم سعی می‌کند در نظام بین‌الملل و در راستای منافع خود، گفتمان ضدصهیونیستی را با گفتمان ضدیهودی و یهودستیزی تطبیق دهد و همپوشانی ایجاد کند. در صورتی که انقلاب اسلامی از بدو پیدایش تمایز جدی میان آن‌ها قائل شده و مرز پررنگی میان آن‌ها کشیده است.

عبدی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی با اعمال نفوذی که همواره می‌کند و آمریکا نیز همراهی کاملی با آن‌ها داشته است، اجازه نمی دهد توافق هسته‌ای با ایران به سرانجامی برسد، تاکید کرد: حل نشدن این موضوع به طور صددرصدی برای صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها آورده داشته است. در واقع با حل شدن این مساله، بسیاری از پروژه‌های امنیتی و سیاسی آن‌ها در مقابل ایران و در منطقه، منتفی شده به شکست منتهی می شود. از این جهت، صهیونیست‌ها همیشه به پرونده هسته‌ای، به عنوان یک فرصت علیه ایران نگاه کرده‌اند.

عبدی با بیان اینکه اروپا حاضر نیست روابط با ایران را فدای روابط با رژیم صهیونیستی کند، به سکوت آن‌ها در برابر ترور دانشمندان هسته‌ای ایران، خرابکاری‌ها و تهدیدات این رژیم علیه ایران اشاره کرد و ادامه داد: در هفته‌های گذشته رژیم صهیونیستی بارها از طرف‌های غربی برجام خواسته میز مذاکرات با ایران را ترک کنند و به گفتگوها برای احیای توافق هسته‌ای با ایران پایان دهند.