مرتضی مکی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی اظهار داشت: «با در نظر گرفتن این دغدغه‌ها، توجه محافل سیاسی و رسانه‌ای به سفر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به روسیه و نتایج آن بسیار جلب شده است.»

این کارشناس تأکید کرد که سفر بنت با انگیزه‌های متعددی انجام شد، از جمله طرح نگرانی‌های تل‌آویو نسبت به نوع مناسبات سیاسی و نظامی ایران و روسیه است. شاید نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تلاش داشته که از این طریق اطمینان ‍پیدا کند که این روابط تهدیدات جدی را متوجه این رژیم نخواهد کرد.

مکی همچنین با اشاره به اینکه روسیه هیچگاه از دوستی با ایران در جهت تهدید منافع رژیم صهیونیستی استفاده نخواهد کرد، افزود: «این موضوعی است که ایران باید در سیاست‌های خاورمیانه‌ای خود به ویژه در قبال حمایتش از جریان مقاومت و نوع روابطش با این جریان مدنظر قرار دهد.»

کارشناس مسائل روسیه با بیان اینکه عوامل متعددی موجب نزدیکی و پیوند تهران و مسکو شده،‌ توضیح داد: «نوع مواجهه کشورهای غربی با ایران و روسیه و به ویژه تحریم‌ها و تهدیدات ناتو و آمریکا علیه مسکو، باعث شده که روس‌ها از تمام ظرفیت‌ها و شرایطی که در منطقه خاورمیانه دارند در جهت مقابله با این اقدامات استفاده کنند.»

وی افزود: «در این بین بدون شک جمهوری اسلامی ایران یک فرصت و ظرفیت ویژه‌ای برای روسیه ایجاد کرده تا این کشور از این طریق بتواند سیاست‌های خاورمیانه‌ای خود را پیش ببرد.»

مکی تأکید کرد: «هیچ کس نمی‌تواند نقشی که ایران در سوریه داشت را در تثبیت موقعیت نظامی روسیه در این کشور نادیده انگارد. به هر حال حضور میدانی جمهوری اسلامی ایران و حمایت‌های نظامی روسیه در سوریه، یک عامل تعیین کننده در نابودی جریان داعش در این کشور محسوب می‌شود که موجب پیروزی‌های بزرگ جریان مقاومت و ارتش سوریه در مقابله با جریان داعش و دیگر جریان‌های تکفیری شد.»

این کارشناس با بیان اینکه در تحولات یمن نیز مواضع مسکو به تهران نزدیک است، افزود: «البته روسیه تلاش دارد نوعی توازن در روابطش با کشورهای منطقه برقرار کند تا بتواند از تمام ظرفیت‌های نفوذش در منطقه در جهت مقابله با سیاست‌های دولت‌های غربی و آمریکا بهره ببرد.»

وی تأکید کرد: «با در نظر گرفتن این مسائل، روسیه از یک سو تلاش دارد که روابطش با ایران به گونه‌ای نباشد که موجب به خطر افتادن مناسبات راهبردی طرفین یعنی تهران و مسکو شود و از سوی دیگر نمی‌خواهد روابطش با جمهوری اسلامی، مناسباتش با رژیم صهیونیستی را به خطر بیندازد، لذا جمهوری اسلامی ایران باید به این استراتژی مسکو توجه داشته باشند.»

در ادامه مکی با اشاره به اینکه مسکو یک شریک و متحد نزدیک تل‌آویو محسوب می‌شود، گفت که این روابط استراتژیک و نزدیک محدود به دوره چنددهه‌ای بعد از فروپاشی شوروی نیست. بلکه قبل از فروپاشی شوروی نیز کمونیست‌ها روابط نزدیکی با رژیم صهیونیستی داشتند.

به گفته این کارشناس، سکونت جمعیت بالای یهودیان روس‌تبار در روسیه که بسیاری از آن‌ها در مناسب حکومتی قرار دارند، باعث شده که رفت‌و‌آمدها و مناسبات بین رژیم صهیونیستی و روسیه افزایش پیدا کند.

این کارشناس معتقد است در سال‌های اخیر به خصوص از زمانی که روسیه در کنار ایران به صورت مستقیم وارد جنگ با داعش و گروه‌های تکفیری شد، حساسیت‌های رژیم صهیونیستی بسیار افزایش یافت که البته روس‌ها همواره این حساسیت ها را مدنظر داشته‌اند.