قاسم محبعلی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی اظهار داشت: «اکنون تغییراتی در زمین در سرزمین‌های اشغالی ایجاد شده است؛ یعنی انضمام شهر قدس و بخش‌هایی از کرانه باختری و رود اردن و گسترش شهرک‌نشینی ازجمله موانع جدی بر سر تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی محسوب می‌شود. مگر آنکه اسرائیلی‌ها تصور کنند که این دولت قرار است فقط در محدوده نوار غزه تشکیل شود.»

این کارشناس مسائل فلسطین در پاسخ به اینکه اصل تعیین حق سرنوشت فلسطینی‌ها بر اساس کدام مبانی حقوق بین‌الملل قابل‌پیگیری و اجراست، توضیح داد: «سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، دولت فعلی آمریکا (هرچند اجماع نظر بین آن‌ها وجود ندارد)، کشورهای اتحادیه عرب و اغلب کشورهای جامعه بین‌الملل از سیاست تشکیل دولت فلسطینی حمایت می‌کنند کما اینکه در مجمع عمومی رأی آورد اما در شورای امنیت به دلیل وتوی آمریکا، شناسایی یک دولت مستقل فلسطینی متوقف شد. لذا در این شرایط، موانع جدی در سطح بین‌الملل در این مسیر وجود دارد.»

این کارشناس در توضیح اینکه برای تشکیل تک دولت فلسطینی چه سازوکارهایی باید صورت پذیرد، تأکید کرد: «تشکیل دولت مستقل فلسطینی ازجمله آرمان‌های مردم فلسطین و دولت‌های عربی و اسلامی است و جامعه بین‌الملل و سازمان ملل نیز آن را پذیرفته‌اند. لذا این مسئله جزو اصول پذیرفته شده حقوق بین‌الملل و سازمان ملل متحد است.»

در ادامه این کارشناس در تشریح این موضوع که چه موانع داخلی و خارجی بر سر راه تشکیل دولت مستقل فلسطینی وجود دارد، گفت: «مسائل جهان عرب حاکی از آن است که برخی از دولت‌های عربی، نزدیکی به رژیم صهیونیستی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. آن‌هم در شرایطی که رژیم صهیونیستی، سرزمین‌های فلسطینی را اشغال کرده و درحال‌توسعه حضور و تکمیل اشغالگری‌اش در کرانه باختری است. پذیرش این مسئله توسط برخی از کشورهای عربی درحالی‌که از یک‌سو اتحادیه عرب بر شناسایی دولت فلسطینی با پایتختی قدس تأکید دارد و از سوی دیگر رژیم صهیونیستی، قدس را به خود منضم کرده تا حدودی دشوار و دارای تناقضاتی است.»

محبعلی با اشاره به اختلافاتی که بین گروه‌های مختلف فلسطینی بر سر مسئله رژیم صهیونیستی وجود دارد، گفت: «بین غزه، کرانه باختری، ساف و حماس در حال حاضر تفاهمی وجود ندارد. لذا در حال حاضر فلسطینی‌ها نیازمند آن هستند که حول آنچه احتمال وقوع آن هست به تفاهم و توافقی برسند.»

محبعلی درنهایت در خصوص نگرانی تل‌آویو و متحدانش پیرامون تشکیل دولت فلسطینی گفت: «حامیان اسرائیل هم در داخل و هم در خارج این نگرانی را دارند که تشکیل دولت مستقل فلسطینی در کنار رژیم صهیونیستی یک تهدید امنیتی بزرگ برای موجودیت این رژیم ایجاد کند. چراکه دولت فلسطینی ممکن است به‌سرعت موردحمایت جهان عرب و اسلام قرار بگیرد و تبدیل به یک قدرت شود.»