اصغر زارعی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به وضعیت پیاده‌سازی اصول دموکراسی و قانون اساسی در برخی کشورها مانند عراق و لبنان و مقایسه آن با اوضاع فلسطین، تاکید کرد: پروژه دموکراسی‌سازی غرب در منطقه غرب آسیا و آسیای مرکزی، پروژه فریب و بسیار دروغینی است که آمریکایی‌ها به بهانه تامین منافع بلندمدت خود در جهت ایجاد ساختارهای سیاسی همسو با منافع غرب آن را دنبال کرده‌اند.

وی افزود: اینکه پروژه دموکراسی‌سازی برای تامین منافع شهروندان کشورها در راهبردهای آمریکا قرار گرفته باشد، فریب و دروغی بیش نیست. در کشورهایی مانند افغانستان، عراق و سوریه و برخی کشورهای دیگر به بهانه پروژه دموکراسی سازی و ایجاد قدرت‌های دموکراتیک، با قدرت تمام عیار نظامی ورود و با شدت عمل بی‌سابقه‌ای به سرکوب قومیت‌ها و اقلیت‌های آن‌ها اقدام کردند.

این تحلیلگر مسائل غرب آسیا همچنین با اشاره به جنگ‌های متعدد در فلسطین، جنایات غرب و رژیم صهیونیستی در آن و شکست مذاکرات صورت گرفته میان دو طرف برای تحقق منافع ملت فلسطین، گفت: یهودی‌سازی قدس شریف از گذشته دور در دستور کار آن‌ها قرار گرفته بود و با حمایت و پشتیبانی دولت‌های غربی از پروژه ملت‌سازی و دولت‌سازی یهود، اشغال این مناطق با هدف افزایش حضور و نفوذ غربی‌ها انجام شد.

 

غرب حتی در شعار هم به دنبال دموکراسی در فلسطین نیست

زارعی ادامه داد: اساسا موضوع دموکراسی و حقوق شهروندان فلسطینی که صاحبان سرزمینهای خود بودند، برای حق تعیین سرنوشت کاملا به فراموشی سپرده شده و در تمامی مراحل مذاکرات با عنوان صلح و سازش، حاضر نشدند حداقل حقی را برای ملت فلسطین حاضر شوند. غرب در این مناطق حتی در شعار هم به دنبال دموکراسی نیست.

این کارشناس مسائل خاورمیانه گفت: متاسفانه همچنان شاهد هستیم که در مذاکراتی که صورت می‌گیرد به هیچ وجه حاضر به پذیرش سه حق مسلم بازگشت آوارگان و پناهندگان، واگذاری قدس شریف به ملت اسلامی و آزادی اسرای فلسطینی دربند زندان‌های رژیم صهیونیستی نشده‌اند و آنچه را حق مسلم فلسطینیان است، به عنوان خطوط قرمز خود تعریف کرده‌اند!

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با ضرورت برگزاری همه‌پرسی از همه‌ ساکنان اصلی فلسطین، بحث تشکیل دو دولت در سرزمین‌های اشغالی را طرحی فریبکارانه توصیف کرد و اضافه کرد: این طرح با هدف تقلیل و کاهش مقاومت در میان مردم فلسطین در دستور کار قرار گرفت و متاسفانه تعداد زیادی از کشورهای عربی – اسلامی به نوعی از آن استقبال کردند و با آن کنار آمدند.

زارعی تاکید کرد: این طرح‌ها فقط یک فریب و دروغ بود و متاسفانه شاهد هستیم رژیم صهیونیستی امروز با تمام توان خود حداقل سرزمین‌هایی را هم که در اختیار ملت فلسطین قرار دارد، به شدت تحت سلطه و فشار قرار داده و با حملات خود، فلسطینیان ساکن در آن را به شهادت می‌رساند و حاضر نیست حداقل حقوقی را برای شهروندان فلسطینی به عنوان صاحبان اصلی این سرزمین‌ها قائل شود.

 

حمایت غرب از اسرائیل، عامل به حاشیه رفتن حق ملت فلسطین

این کارشناس مسائل غرب آسیا با انتقاد از صدور بیانیه آمریکا که در آن با حمایت از کشتار رژیم صهیونیستی، اعمال خشونت و مقابله با مقاومت را به عنوان حق مسلم این رژیم در سرزمین‌های اشغالی اعلام کرده است، گفت: این حمایت‌ها که در شورای امنیت سازمان ملل هم همواره شاهد آن بوده‌ایم، باعث شده که اساسا مباحث مرتبط با دموکراسی و حق ملت فلسطین برای تعیین سرنوشتش به حاشیه کشیده شود.

وی ادامه داد: آنچه در ماده دو فصل یک منشور ملل متحد به عنوان حق تعیین سرنوشت و عدم مداخله در امور داخلی کشورها مورد تاکید قرار گرفته، اصلا در رابطه با مسئله فلسطین مطرح نمی‌شود و به طور کلی نادیده گرفته شده است.

زارعی با تاکید بر ضرورت توجه به حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین از طریق صندوق انتخابات و برگزاری همه پرسی، گفت: همه شواهد حاکی از این است که رژیم صهیونیستی و حامیان آن اساسا قائل به این مسئله نیستند، چرا که همه آوارگان فلسطینی باید به سرزمین‌های اصلی خود برگردند و این حق رای و تعیین سرنوشت به آن‌ها داده شود و مهاجرانی که تحت عنوان یهودی سازی سرزمین‌های اسلامی از سراسر دنیا به این مناطق آورده شده‌اند باید به سرزمین‌های خود برگردند.

 

تبعیض ساختاری و بحران مشروعیت در ساختار رژیم جعلی صهیونیستی

وی اضافه کرد: ما اکنون شاهد تبعیض ساختاری و بحران مشروعیت در ساختار رژیم جعلی صهیونیستی هستیم و چنین ساختاری چگونه می‌تواند شعار دموکراسی، قانون و حقوق شهروندی سر دهد!

زارعی توضیح داد: ساختار تمایز اجتماعی در بدنه اجتماعی رژیم صهیونیستی مسئله ای جدی است که براساس آن شهروندان درجه یک ، دو و سه قابل تمایز هستند. شهروندان درجه سه یهودیان به ظاهر یهودی شده‌ای هستند که از کشورهای آفریقایی مانند اتیوپی به این مناطق کوچانده شدند که به شدت تحت تبعیض در ساختار متعارض و تبعیض نژادی در این رژیم هستند.

این کارشناس مسائل غرب آسیا افزود: شهروندان درجه یک عموما آن‌ها هستند که در سال‌های قبل از 1948، توانسته‌اند از طریق گروه‌های تروریستی حامی خود به این مناطق مهاجرت کنند و آنجا را با وعده و وعیدهای دروغین در اختیار بگیرند.

وی تاکید کرد: با وجود چنین مسائلی طبیعتاً اجازه داده نمی‌شود که راهبرد اصولی امکان تعیین حق سرنوشت برای ملت فلسطین مطرح و عملیاتی شود. در چنین فضایی تنها راه از بین بردن این ساختار جعلی و غصبی و متجاوز مقاومت است، همانطور که امروز شکسته شدن سازه‌ها و ساختارهای شکننده رژیم جعلی صهیونیستی را مشاهد می‌کنیم.