سید رضا میرطاهر در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به راهبرد تداوم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با وجود نشت اطلاعات محرمانه از سوی این سازمان بین‌المللی، خاطرنشان کرد: با وجود مصوبه‌ای که مجلس در ارتباط با همکاری ایران با آژانس داشت، اما عملا ایران فرصتی به آژانس داد و در حالی که قرار بود اجرای پروتکل الحاقی را به‌طور کامل متوقف کند، اما دوربین‌ها و ابزارهای نظارتی را حفظ کرد.

وی با بیان اینکه اساسا ایران رویکرد مثبتی نسبت به تداوم برجام دارد، افزود: بر این اساس با وجود اقداماتی که برای کاهش تعهدات برجامی انجام داد، اما همچنان راه را برای از سرگیری تعهداتش باز گذاشته و بر اساس آن اروپا و خصوص آمریکا در مهلتی سه ماهه باید به اجرای تعهدات برجامی‌شان خصوصا لغو تحریم‌ها علیه ایران بپردازند تا به این ترتیب ایران هم مجددا به اجرای تعهدات برجامی خود برگردد.

 

ایران حداکثر حسن نیت خود را در برجام نشان داد

میرطاهر گفت: با مهلت سه ماهه‌ای که ایران برای آمریکا و اروپا تعیین کرد، در واقع حداکثر حسن نیت خود را درباره برجام به طرف‌های دیگر توافق نشان داد.

میرطاهر با اشاره به تلاش ایران برای حفظ رابطه با آژانس در سطح معقول با وجود نشت اطلاعات محرمانه ایران و همچنین بی عملی غرب درخصوص اجرای برجام، تأکید کرد: اقدام ایران در حالی انجام شد که دولت بایدن با رویکردی غیر منطقی و زیاده خواهانه از ایران می‌خواهد به اجرای کامل تعهدات برجامی برگردد بدون اینکه تضمینی بدهد که در مقابل این گام، اقدامات مؤثری را خصوصا در زمینه لغو تحریم‌ها انجام دهند.

وی افزود: همین مسئله دشواری زیادی را ایجاد می‌کند؛ چرا که به هر حال این آمریکایی‌ها بودند که از توافق هسته‌ای برجام خارج شدند و طرفی که خودش مقصر است از طرفی که در این میان هیچ تقصیری به عهده ندارد بخواهد که مجددا تعهدات جدیدی را عهده دار شود بدون اینکه حتی هیچ گونه ضمانت خاصی از جانب آمریکا در زمینه اجرای مجدد تعهدات برجامی وجود داشته باشد غیر منطقی و زیاده طلبانه است.

این کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان اینکه در داخل ایران دیدگاه دوقطبی راجع به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شکل گرفته است، گفت: از یک طرف شاهد دولت آقای روحانی معتقد است که نباید تمام پل‌ها را پشت سر خراب کنیم و یا باید گام‌های محتاطانه‌ای برداریم که نشانه حسن نیت تلقی شود؛ در حالی که جناح مقابل، که مجلس تبلور آن است، بیشتر بر این گمان است که برای وادار کردن غربی‌ها برای لغو تحریم‌ها علیه ایران انجام اقدامات قاطعانه لازم است، حتی اگر این اقدامات منجر به واکنش‌های شدید احتمالی از جانب دیگر طرف‌های برجام به ویژه اعضای اروپایی و احیانا آمریکا بشود.

درپایان میرطاهر اضافه کرد: در هر حال شاهد این هستیم که رویکرد نخست حداقل در برهه کنونی بیشتر مقبول افتاده و اکنون ایران عملا در چارچوب آن رویکرد است عمل می‌کند و اینکه مقام معظم رهبری هم به مجلس توصیه کرد با دولت گفتگو و مسئله را حل و فصل کند نشان دهنده همین امر است.