کورش احمدی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به بیانیه رئیس نشست کمیسیون مشترک برجام و تاکید بر اهمیت صیانت از آن از سوی تمامی طرف‌ها، خاطرنشان کرد: این نشست و بیانیه منتشر شده در پی آن، عمدتا با توجه به شرایط زمانی خاصی که در آن به سر می بریم حائز اهمیت است. در شرایطی که آمریکا در شورای امنیت مصرا در پی بازگرداندن قطعنامه‌های پیشین و از این طریق نابودی برجام است، تاکید مجدد اعضای باقی مانده در برجام بر ضرورت حفظ و اجرای آن مهم است.

وی این نشست و بیانیه پایانی آن را نشانه دیگری حاکی از عزم اعضای برجام به یافتن و آزمودن راههای ممکن برای اجرای آن دانست و افزود: علاوه بر آن، در این بیانیه بر موضع اعضای کنونی برجام مبنی بر اینکه آمریکا عضو برجام نیست و به این دلیل قادر به توسل به سازوکارهای برجام از جمله مکانیسم ماشه نیست، تاکید شده است.

 

تاکید بر مردود بودن اقدامات آمریکا در رابطه با برجام

این تحلیلگر مسائل بین‌الملل به مواضع کشورهای عضو برجام در انتقاد از اقدامات آمریکا و همچنین نامه‌های آنها به شورای امنیت در این رابطه اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه قبلا اعضای فعلی برجام در نیویورک و نیز در پایتخت‌های خود اقدام آمریکا برای بازگرداندن قطعنامه‌های پیشین علیه ایران را مردود اعلام کرده بودند، تاکید بر این مسئله مهم در نشست کمیسیون مشترک برجام نیز در همان مسیر حائز اهمیت است.

 

عزم اروپا برای حفظ برجام

وی با یادآوری اینکه ایران تنها یک سال بعد از خروج آمریکا از برجام و به عنوان اقداماتی جبرانی که در چارچوب بندهای 26 و 36 برجام قابل درک است، اقدام به کاهش برخی تعهدات خود کرد، اضافه کرد: نکته مهم دیگر در این بیانیه این است که در آن سخنی از برخی اقدامات ایران در کاهش برخی از تعهداتش ذیل برجام گفته نشده است.

احمدی افزود: در این بیانیه همچنین از پروژه‌های هسته‌ای مشترک به ویژه پروژه اراک و پروژه ایزوتوپ در فردو سخن رفته و بر اهمیت و لزوم اجرای آنها تاکید شده است. در این مورد در بیانیه تصریح شده که به رغم اقدام آمریکا در ماه می گذشته مبنی بر لغو معافیت‌های مرتبط با این پروژه‌ها، اعضا بر حمایت از این پروژه ها و ادامه اجرای آنها تاکید کرده اند. اگر اعضا در راستای اعلام چنین موضعی در مورد پروژه‌ها، اقداماتی عملی نیز برای تداوم اجرای آنها به عمل آورند، گام مهمی برداشته شده است.

 

شکل گیری تفاهم میان ایران و آژانس تحول مهم بیانیه

وی شکل گیری تفاهم بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد اجازه داوطلبانه برای دسترسی آژانس به دو محل در ایران را تحول مثبت دیگری در این بیانیه ارزیابی کرد و اظهارداشت: با توجه به سابقه این موضوع و نقشی که سه کشور اروپایی در این رابطه در شورای حکام آژانس بازی کردند، این موضوع و اشاره به آن در بیانیه کمیسیون مشترک نیز قابل توجه است.

 

کمیسیون مشترک و مخالفت جامعه بین‌المللی با اقدامات آمریکا

احمدی تاکید کرد: در مجموع اینکه کمیسیون مشترک برجام به رغم شرایط دشوار ناشی از کرونا تشکیل یک نشست را در دستور کار خود قرار داد و آن را برگزار کرد و در پایان نیز بیانیه‌ای حاکی از همسویی اعضا منتشر نمود، تحول مثبتی در راستای حفظ برجام و مخالفت جامعه بین‌المللی با اقدامات آمریکا در رابطه با آن بود.