دکتر محسن اسلامی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی با بیان اینکه بحران شیوع جهانی کرونا، می‌تواند شاخصی برای سنجش کارآمدی دولت‌های جهان باشد، اظهار کرد: کشورهایی مانند چین و ایران توانستند مدیریت بهتری داشته باشند، اما برخی کشورها مانند ایالات‌متحده آمریکا و انگلستان که همواره ادعای آمادگی مقابله با بحران را داشته‌اند، نتوانستند از این آزمون آن‌طور که بایدوشاید، موفق بیرون بیایند.

وی این عدم توانمندی را موجب اعتراضات و انتقادات شدیدی در سیاست داخلی از سوی مردم، رسانه‌ها و احزاب مخالف عنوان کرد و افزود: در مورد آمریکا باید متغیر «شخصیت و درک» که ترامپ از سیاست‌ها و رویدادها دارد را در کنار سایر عوامل در نظر گرفت. ترامپ ابتدا سیاست نفی و انکار را در پیش گرفت، اما به‌مرور متوجه اشتباه بودن این سیاست شد و برای اقدامات مقابله‌ای وارد میدان شد، مسئله‌ای که باعث شد زمان قابل‌توجهی را برای مدیریت بحران از دست بدهد.

این استاد دانشگاه با اشاره به انتقادات مردم و فرمانداران ایالت‌ها به دولت مرکزی آمریکا، افزایش این انتقادات و مشکلات را عامل ایجاد و دامن زدن به موج بی‌اعتمادی میان مردم و دولت مرکزی ارزیابی کرد و گفت: مردم به جهت عدم اعتماد به فرمانداران خود وارد عمل شدند و صف‌های طویلی برای خرید فشنگ شکل گرفت که برای مقابله با افراد مهاجم آمادگی داشته باشند.

اسلامی با بیان اینکه این موج بی‌اعتمادی منجر به این شد که بی‌کفایتی ترامپ تثبیت شود، ادامه داد: بااینکه برخی سیاست‌های جبرانی در حوزه اقتصاد در نظر گرفتند که باعث کاهش نگرانی مردم شد، اما تبعات بی‌کفایتی که مردم در فاز اول از دولت مرکزی شاهد بودند، به‌طور کامل محو نشده است. مسئله‌ای که در آستانه انتخابات، انتقادات را از سوی حزب مخالف و NGO‌ها و رسانه‌های منتقد افزایش داده است.

این تحلیلگر مسائل بین‌الملل افزود: ترامپ در این شرایط آینده سیاسی خود را در خطر می‌بیند، چراکه بی‌کفایتی او در فاز اول و تبعات مهلکی که کرونا بر وضعیت انسانی، اقتصادی و صنایع آمریکا تحمیل کرد، منجر به این می‌شود که در میان‌مدت و در فضای پسا کرونا با بحران‌های بسیار جدی مواجه شود؛ بنابراین کرونا می‌تواند عامل دور شدن ترامپ از صحنه سیاسی قدرت باشد و درعین‌حال عامل درگیری شدید او در حوزه داخلی شود.

وی در خصوص رایزنی‌های مقامات آمریکایی با کشورهای اروپایی برای مدیریت بحران کرونا و جبران بی‌کفایتی گذشته، گفت: با این میزان بی‌کفایتی، آنچه در ماه‌های آینده از سوی آمریکا شاهد خواهیم بود، سیاست درون‌گرایی خواهد بود و کمتر به سیاست خارجی پرداخته خواهد شد. البته کرونا می‌تواند بستری برای همکاری آمریکا با کشورهای اروپایی فراهم کند، اما مواضعی که ترامپ در قبال سازمان بهداشت جهانی و سایر کشورها گرفت، منجر به این شد که آمریکا نتواند راهبری مقابله با مشکل کرونا را به دست بگیرد.

اسلامی با اشاره به تنش میان آمریکا و برخی کشورها ازجمله چین و تأکید بر لزوم پرداخت غرامت از سوی این کشور، گفت: کشورهایی که مدعی مقابله با بحران در سطح جهانی می‌شوند، از همکاری کشورهای دیگر استفاده می‌کنند، اما ایالات‌متحده در شرایط فعلی هیچ تمایلی به این کار ندارد.

وی تأکید کرد: این ضعف در سیاست ترامپ وجود دارد که نتوانست از این فرصت بهره‌ای برای تثبیت خود و جبران بی‌کفایتی‌ها ببرد و حتی با سازمان بهداشت جهانی هم تعارض پیدا کرد؛ بنابراین این همکاری‌ها و تماس‌ها نمی‌تواند موفقیت‌آمیز باشد. به‌این‌ترتیب ما شاهد این نخواهیم بود که کرونا منجر به نزدیکی اروپا و آمریکای موجود شود، زیرا تعاملات مؤثر برای مقابله با کرونا هم محدود بوده است.

اسلامی گفت: کرونا قربانی‌هایش در سطح دولت‌ها را کم‌کم نشان خواهد داد. دولت ترامپ در برابر این بحران مسئله پیداکرده و کرونا می‌تواند این دولت را اگر با همین شیوه پیش رود، ضربه فنی کند.