رضا میرابیان در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی با غیر متعهدانه خواندن اخراج 3 هزار مهاجر اتیوپیایی از سوی عربستان و ابراز نگرانی سازمان ملل نسبت به تبعات این اقدام در شرایط شیوع جهانی ویروس کرونا، اظهار کرد: اینکه مقامات عربستان بدون انجام تست مهاجران را در مقیاس بزرگ در این شرایط از کشور اخراج کرده، آن‌هم مهاجران کشوری که خود درگیر همه‌گیری این بیماری و همچنین فقر و نابسامانی است اقدامی انسان دوستانه نیست.

وی با بیان اینکه عربستان سال‌هاست به دنبال سعودی ساختن نیروی کار عربستان و کاهش اتباع کشورهای دیگر در کشورش است، افزود: این اخراج‌ها تنها محدود به اتیوپیایی‌ها نیست و شامل اتباع کشورهای آسیایی و آفریقایی نیز بوده است و تعداد آن‌ها بیش از هزاران نفر است.

این کارشناس مسائل غرب آسیا انتقادات نسبت به این اقدام را به دلیل شرایط شیوع جهانی کرونا دانست و گفت: چنین اقدامی در این شرایط علیه این افراد و همچنین کشور مقصد غیراخلاقی و غیرانسانی است. حداقل باید این افراد را در قرنطینه قرار می‌داد که اگر آلودگی هم دارند آن را به کشور مقصد منتقل نکنند و در صورت ابتلا آن‌ها را بستری کرده و خدمات درمانی ارائه کنند.

میرابیان ادامه داد: حتی اگر این افراد به‌صورت غیرقانونی در عربستان زندگی می‌کرده‌اند اخراج آن‌ها در این شرایط، بار کشورهایشان را سنگین می‌کند.

وی با اشاره به ابراز نگرانی مجامع بین‌المللی نسبت به تداوم این اخراج‌ها تا بیش از 200 هزار مهاجر اتیوپیایی و پیروی دیگر کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس از این سیاست، گفت: ریشه این موضوع از گذشته در مشکلات اقتصادی عربستان بوده است و در شرایط فعلی حوادث اخیر در رابطه با کاهش شدید قیمت نفت و کسری شدید بودجه عربستان به این موضوع دامن زده است. به این دلیل آن‌ها به دنبال این هستند که نیروی کار خارجی را کمتر کنند.

این تحلیلگر مسائل غرب آسیا با بیان اینکه در عربستان نیمی از جمعیت غیر سعودی هستند، افزود: آن‌ها برای کاهش این نسبت از اخراج جمعیت غیرمتخصص آغاز کرده‌اند؛ اما در این شرایط زمانی این مسئله حساسیت زیادی ایجاد کرده است.