پیرمحمد ملازهی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی در خصوص درگیری میان هندوها و مسلمان در دهلی‌نو که منجر به کشته شدن 23 نفر و زخمی شدن صدها تن شد، اظهار کرد: متأسفانه اگر به تحولات سال 1947 و در آستانه استقلال شبه‌قاره هند از استعمار انگلیس برگردیم می‌بینیم که در آن زمان انگلیسی‌ها سیاستی را به کار بردند که در ایران با نام «تفرقه بینداز و حکومت کن» مشهور است.

وی افزود: در هندوستان حدود 200 نوع زبان و فرهنگ محلی وجود دارد. در آن زمان این تقسیم‌بندی که بر اساس مذهب صورت گرفت، تضادهایی در جامعه یکدست آن زمان به وجود آورد و گروه‌های افراطی ایجاد شدند که به مسلمانان حمله می‌کردند.

ملازهی ادامه داد: هدف انگلیس در آن زمان این بود که مانع از استقلال هندوستان شوند، اما درهرحال با توجه به اینکه رهبران هندو و مسلمان با یکدیگر همکاری کردند در مقاطعی این تضادها کاهش پیدا کرد، اما در سال 1947 جابجایی عظیم جمعیتی پیش آمد و از آن زمان دو فکر در میان مسلمانان ایجاد شد که گروهی معتقد به تشکیل کشور مسلمانان بودند و عده‌ای دیگر به همزیستی اعتقاد داشتند.

این تحلیلگر مسائل شبه‌قاره یادآور شد: در شرایط کنونی حزب راست‌گرای مذهبی با این شعار که می‌خواهیم کشوری هندو بسازیم و آن‌ها که غیر هندو هستند نمی‌توانند در این کشور با آرامش زندگی کنند، روی کار است. درحالی‌که 200 میلیون مسلمان در هند زندگی می‌کنند.

وی با اشاره به تصویب «قانون تابعیت» که بر اساس آن، آن‌ها که قبل از 1947 مدارک هندی بودن دارند می‌توانند در هند زندگی کنند، افزود: این قانون با واکنش جدی مسلمانان روبرو شده که منجر به تظاهرات و درگیری شده است. تا پیش‌ازاین پلیس قاطعانه مانع بروز خشونت افراطی‌ها می‌شد اما اخیراً گزارش‌ها نشان می‌دهد پلیس واکنش جدی به حمله به مساجد و مراکز سکونت مسلمانان نشان نمی‌دهد.

 

افزایش خطر درگیری جدی و کشتار

این کارشناس مسائل شبه‌قاره افزود: اینکه نیروهای دولتی به مسئولیت خود عمل نمی‌کنند و تماشاچی هستند خطر درگیری جدی میان دو طرف و کشتار را افزایش داده است؛ چرا که به‌هرحال مسلمانان مجبور می‌شوند از خودشان دفاع کنند و درگیری‌های دوجانبه ایجاد می‌شود و در این شرایط آنکه بیشترین زیان را می‌بیند گروهی است که در اقلیت قرار دارد که مسلمانان هستند.

 

نفوذ هندوهای تندرو در دستگاه‌های امنیتی

ملازهی در رابطه با اهداف نیروهای انتظامی هند از بی تفاوتی و سکوت در قبال خشونت علیه مسلمانان هند، گفت: قاعدتاً هندوها کنترل پلیس و نیروهای انتظامی و امنیتی هند را در اختیار دارند و مشکلی که پیش‌آمده این است که گروه‌های رادیکال هندو در دستگاه‌های امنیتی و پلیس نفوذ کرده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه سیاست کلی دولت هند به آشوب کشیده شدن کشور نیست، ادامه داد: اما درواقع بخشی از نیروهای امنیتی به دلیل نفوذی که گروه‌های افراطی هندو مذهب پیدا کرده‌اند در برابر خشونت‌ها واکنش مناسب نشان نمی‌دهند.

 

زیر سؤال رفتن اعتبار هند در دنیا

این کارشناس مسائل شبه‌قاره با اشاره به برخی سیاست‌های حزب حاکم در هند، اظهار کرد: حزب بی. جی. پی متهم اصلی است و گروه‌های افراطی را تشویق می‌کند که مسلمانان را تحت‌فشار قرار دهند؛ اما از دید حاکمیتی اگر به مسئله نگاه کنیم این خشونت‌ها و کشتارها اعتبار هند را در دنیا به‌شدت زیر سؤال می‌برد و سؤالات جدی راجع به وضعیت دموکراسی در این کشور ایجاد می‌کند؛ چراکه گفته می‌شد هندوستان بزرگ‌ترین دموکراسی دنیا است.

 

خشونت‌ها برای حاکمیت هند مطلوب نیست

ملازهی گفت: این خشونت‌ها برای حاکمیت هند مطلوب نیست، اما با همه این‌ها با گروه‌های افراطی مدارا می‌کنند که این کاملاً خلاف قانون است. به‌خصوص که وضعیت کشمیر نسبت به گذشته حادتر شده است و این موضوع بر تشدید این خشونت‌ها تأثیر گذاشته است.

وی درباره چشم‌انداز تداوم خشونت‌ها نسبت به مسلمانان در هند، تصریح کرد: متأسفانه تا زمانی که حزب بی. جی. پی در هند بر سر قدرت است این خشونت‌ها ادامه دارد؛ اما دیدگاه احزاب دیگر این نیست و در صورت پیروزی در انتخابات قطعاً سیاست‌ها تغییر می‌کند و نیروهای امنیتی و پلیس از خشونت‌ها جلوگیری می‌کنند.