دکتر مهدی ذاکریان در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی درباره اخبار منتشره مبنی بر محدودیت و محرومیت دسترسی ایران به داروهای بیماران خاص ازجمله موکوپلی ساکاریدوز (MPS)، گفت: پس از بررسی دقیق کم وکیف موضوع، ایران در گام اول باید گزارش این محدودیت و محرومیت را همراه با مستندات آن برای دفتردار دیوان دادگستری بین المللی ارسال کند و طی آن آمریکایی‌ها موظف هستند هیچ مانعی در فروش داروها، تجهیزات پزشکی و مبادلات مالی مربوط به آن برای ایران ایجاد نکنند.

وی با بیان اینکه دیوان پیش‌ازاین دستور موقت صادر کرده و باید در جریان نقض دستور موقت دیوان قرار گیرد، تأکید کرد: اگر آمریکایی‌ها به این مسئله بی‌توجه باشند، دستور موقت دیوان را نقض کرده‌اند.

این استاد دانشگاه همچنین در رابطه با نامه‌هایی که ایران برای برخی از سازمان‌های بین‌المللی نوشته است، گفت: گزارشگران موضوعی حقوق بشر سازمان ملل مرتبط با اقدامات قهری یک‌جانبه و تأثیر آن بر بهره‌مندی مردم از حقوق بشر و همچنین گزارشگر موضوعی در موضوع کودکان و موضوعات دیگر حقوق بشری که مرتبط با این تحریم‌ها هستند، دراین‌ارتباط وظایفی دارند و ایران باید با چنین گزارشگرانی مکاتباتی انجام و مستندات خود را ارائه دهد.

ذاکریان در رابطه با وظایف دبیر کل سازمان ملل نیز گفت: وظیفه دبیر کل سازمان ملل برابر ماده ۹۹ منشور برای جلب‌توجه شورای امنیت است؛ بنابراین در کنار این مکاتبات، ارائه گزارش به شورای حقوق بشر سازمان ملل و در پایان به دبیر کل سازمان ملل متحد مبنی بر نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد که ناظر بر رفع کلیه تحریم‌های سابق شورای امنیت است نیز در این مسئله اهمیت دارد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: دبیر کل سازمان ملل با ارائه گزارشی باید اعلام کند برجام به رسمیت شناخته می‌شود و کلیه قطعنامه‌های قبلی «کان لم یکن» و لغو می‌شوند. کاری که آمریکایی‌ها می‌کنند بدتر از آن قطعنامه‌هاست و بنابراین چنین عملی اقدامی یک‌جانبه و ناقض حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه است.

وی افزود: دبیر کل سازمان ملل مطابق ماده 99 منشور این سازمان باید توجه شورای امنیت سازمان ملل را به صلح و امنیتی که در معرض تهدید قرار گرفته، جلب کند و اهمیت آن را متذکر شود. او نمی‌تواند دستوری به آمریکا بدهد، اما ما پیش‌ازاین دستور موقت از سوی دیوان دادگستری بین‌المللی داشتیم؛ بنابراین ایران می‌تواند مستندات خود را در قسمت دفتردار ثبت کند و اعلام کند که آمریکا از دستور موقت دیوان عدول کرده آن را رعایت نکرده است.