عبد الخالق الفلاح* در مقاله ای که در تعدادی از رسانه های عراق منتشر کرد، درخصوص حوادث اخیر ایران آورده است: واشنگتن با استفاده از بوق و کرنا و سروصدای بسیار و با همراهی ایادی خود در کشورهای فرقه گرای منطقه و رسانه های مزدور تلاش کرد جهان را علیه ایران متحد کند اما برخورد مناسب و مسالمت آمیز دولت ایران با این حوادث سبب ناکامی او شد.
روزنامه نگار عراقی، علت تلاش جدید دولت ترامپ برای اعمال تحریمهای دیگری علیه ایران خارج از چارچوب قوانین بین المللی را شکست های مفتضحانه ای دانست که اخیرا به قدرتهای شر از جمله گروه های تکفیری و در راس آن داعش در منطقه وارد شد.
وی افزود این گروهها ساخته دست کشورهای مرتجع و حاصل جمع آوری اشخاص نامتعادل از نقاط مختلف جهان و تامین مالی آنها برای برهم زدن ثبات کشورهای منطقه و انجام اقدامات پلید از طریق گسترش دامنه تروریسم، خشونت سازماندهی شده و حمایت از نظام های انسان کش بود اما نقش ایران در شکست این پروژه آمریکا و ایادی آن در منطقه را عصبانی کرد.
این روزنامه نگار عراقی افزود: حضور قدرتمند ایران در ارائه حمایتهای مشورتی و وارد کردن شکست به گروههای تروریستی از جمله داعش در عراق و سوریه و برقراری امنیت و ثبات در منطقه موجب برافروختن خشم حامیان تروریسم شد بنابراین اکنون با این شیوه (فشار و تحریم) در حال برخورد با ایران هستند.
اما آنها این مسئله را نادیده می گیرند که ایران قدرتمند است و قدرتش را هم از مردمی گرفته است که با وجود اقرار به مشکلات اقتصادی که از آن رنج می برند برای محافظت از روح انقلاب و دستاوردهای آن می ایستند و مقاومت می کنند.

 تاریخ طولانی ایران فاقد رویکرد برده داری و برتری جویی نژادی است 
در ادامه یادداشت این روزنامه نگار عراقی آمده است: ایران بر این باور است که حقوق بشرابزاری برای رویارویی میان فرهنگها نیست بلکه برای زمینه سازی جهت همکاری میان ملتها و تبادل تجارب با هدف تقویت کرامت انسانی است.
ایران در طول تاریخ طولانی خود برده داری انجام نداده و هرگز کشورهای دیگر را به عنوان مستعمره خود در نیاورده و جوامع بومی را از بین نبرده و هرگز به دنبال برتری نژادی نبوده است.
با این حال تعداد معدودی از کشورهایی که با وجود عمر کوتاه خود سابقه ای بسیار بدتر در این زمینه ها دارند، دست درازی می کنند و از مفهوم ارزشمند حقوق بشر برای تحقق اهداف سیاسی تنگ نظرانه خود سوء استفاده می کنند.
همین کشورها امروز به ناحق ایران را به نقض حقوق بشر متهم می کنند. دم زدن این ها از احترام به حقوق بشر و دموکراسی و مبارزه علیه تروریسم، در واقع بخشی از یک نظام ایدئولوژیک است که دبنال سیطره بر کشورهای مستقل است.
سکوت این کشورها در برابر سرکوب خشونت آمیز جنبش مسالمت جوی مردم مسلمان بحرین و یا آنچه در یمن اتفاق افتاد، همه نشانگر نیت واقعی مدعیان حقوق بشر است.
این روزنامه نگار عراقی با اشاره به بهانه قرار گرفتن مشکلات اقتصادی در ایران برای آشوبگری و حمله به نهادها و تخریب بین المال از سوی عده ای اندک در جریان حوادث اخیر ایران نوشت: این مشکلات اقتصادی حاصل تحریم های اقتصادی علیه ایران از سوی غرب پیش از برجام است، آمریکا و دولت های غربی عادت کرده اند سلاح ‘تحریم و محاصره اقتصادی’ را علیه کشورها و دولت هایی بکار ببرند که زیربار شروط تحمیلی سلطه غرب نمی روند.
عبد الخالق الفلاح افزود: با وجود اینکه سیاست تحریم و محاصره به اقتصاد کشورهای هدف آسیب وارد می کند اما تجربه ثابت کرده است که فاقد کارامدی سیاسی است، به این معنی که سیاست محاصره اقتصادی موجب تسلیم و بالابردن پرچم سفید از سوی دولت های هدف نخواهد شد و مردم این کشورها را نیز به ایستادن در برابر دولت هایشان سوق نمی دهد بلکه با بر عکس با ایجاد همدلی بیشتر سبب می شود دنبال گشودن چشم اندازه های جدید با تکیه بر توانمندی های داخلی خود بروند.

روزنامه نگار*

منبع: ایرنا