نوذر شفیعی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی ادامه داد: «در حال حاضر طالبان تقریبا کلیه این حقوق را محدود کرده یا نادیده گرفته است که همین مقایسه به طور طبیعی واکنش‌هایی را از سوی جامعه افغانستان به ویژه زنان و به شکل اعتراض مدنی به دنبال داشت؛ هرچند مردها نیز بعضا آن‌ها را همراهی‌ می‌کنند.»

این کارشناس درباره جامعه افغانستان و نگاه آن‌ها به این اقدامات طالبان نیز توضیح داد: «این جامعه از دو بخش تشکیل شده است؛ یکی جامعه سنتی که عمدتا مناطق پشتون و مناطق روستایی را شامل می‌شود و دیگری جامعه مدرن که شامل شهرهای اصلی و مرکزی افغانستان مثل کابل، قندهار و مزارشریف است. طبیعی است که جامعه مدرن، واکنش بیشتری نسبت به اینگونه اقدامات طالبان نشان خواهند داد.»

شفیعی همچنین گفت: «همانگونه که گزارش بنیاد آسیا و گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد منع تحصیل زنان، پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای را برای طالبان به همراه دارد و نارضایتی اجتماعی را از حکومت طالبان افزایش داده است.»

به گفته این کارشناس، جامعه زنان، نیمی از جامعه افغانستان است و این جامعه زنان که تجربه تحصیل در مقاطع عالیه و بعضا تجربه فعالیت‌های سیاسی و تجربه فعالیت‌های صنفی را داشتند در مقطع کنونی این محدودیت‌ها را برنمی‌تابند. بنابراین چنین اقداماتی، بیشتر تاثیرات منفی در جایگاه طالبان در بین طبقه زنان را به همراه دارد.

شفیعی درباره تاثیر این اقدام طالبان بر نگاه جهانی به آن‌ها نیز توضیح داد: «اگر نگاه جهانی را در قالب واکنش‌های سازمان ملل و همینطور محکومیت اقدام طالبان توسط سایر کشورها در نظر بگیریم، قطعا حساسیت جامعه بین‌المللی نسبت به این اقدام طالبان بالا است.»

وی افزود: «به همین دلیل بسیاری از کشورها و همچنین سازمان ملل اقدام طالبان را محکوم کردند و فعالیت‌های بعضی از نهادها در حوزه بشردوستانه را نیز متوقف کرد.»

کارشناس مسائل افغانستان تبیین کرد که اقدام طالبان در منع تحصیل زنان در مقطع عالی از این منظر نیز بازتاب‌های منفی به همراه داشت؛ به خصوص که طالبان تا به امروز توسط هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده و به رسمیت شناختن این گروه منوط به انجام یک سری اقدامات از جمله آزادی زنان برای تحصیل بود.

شفیعی با اشاره به اینکه طالبان اکنون از دو ناحیه داخلی و خارجی تحت فشار است، گفت: «تصور طالبان بر این است که با برقراری میزانی از امنیت در جامعه افغانستان می‌تواند بین مردم مشروعیت لازم را به دست آورد یا می‌توان این گونه بیان کرد که بر این باور هستند که پس از 40 سال، آن‌ها اولین حکومت متمرکز با بالاترین درجه ثبات و امنیت را در افغانستان ایجاد کردند.»

وی تاکید کرد: «این در حالی است که برخی اقدامات صورت گرفته توسط طالبان به قیمت تضییع حقوق بسیاری از شهروندان افغانستان بوده و لذا حتما واکنش‌های جامعه بین‌المللی و واکنش‌های جامعه داخلی افغانستان را به همراه خواهد داشت که طالبان را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت. در عین حال به رسمیت شناختن این گروه در جامعه بین‌المللی را با مشکلات جدی همراه می‌کند.»

شفیعی همچنین با بیان اینکه نارضایتی‌های داخلی ناشی از منع تحصیل زنان بخشی از مجموعه نگرانی‌هایی است که نسبت به طالبان وجود دارد، توضیح داد: «در حال حاضر اوضاع و احوال اقتصاد افغانستان مناسب نیست و در حوزه امنیت نیز امنیت اقلیت‌های قومی و مذهبی به شدت دچار مشکل شده است.»

وی ادامه داد:«بنابراین در کنار محدودیت‌های متعدد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی، بحث منع تحصیل زنان نیز مزید بر علت شده و طالبان را دچار مشکل  خواهد کرد. از این منظر هرچه جلوتر برویم طالبان با چالش های جدی‌تری مواجه خواهند شد.»