محمد رضا فرجی پور در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به‌ضرورت توجه کشورها به مقابله با تهدیدات سایبری، خاطرنشان کرد: مصون‌سازی، استحکام‌بخشی و امن سازی زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم سایبری و یا متکی به سایبر کشور در برابر تهدیدات و حملات سایبری دشمن با استفاده از دانش متخصصان داخلی و حداکثر بهره‌گیری از محصولات بومی و به‌کارگیری دستورالعمل‌های پدافند سایبری به منظور افزایش پایداری و تداوم خدمات ضروری یکی از راهبردهای ایران در برابر این تهدیدات است.

وی افزود: طراحی و ایجاد نظام رصد، پایش، تشخیص، کنترل، مراقبت و هشدار تهدیدات سایبری با استفاده از توانمندی‌های داخلی به منظور اشراف اطلاعاتی در برابر تهدیدات سایبری دشمن و کشف آسیب‌پذیری‌های سایبری و کمک به مصون‌سازی زیرساخت‌های سایبری کشور، از دیگر راهبردهایی است که ایران در برابر تهدیدات سایبری در نظر گرفته است.

جانشین قرارگاه پدافند سایبری گفت: در برابر این تهدیدات، ایران بر ایجاد صنعت بومی پدافند سایبری و تولید تجهیزات سایبری با استفاده از تقویت بخش‌های تحقیقاتی و تولیدی به منظور حمایت از به‌کارگیری در زیرساخت‌های سایبری و جلوگیری از حملات سایبری دشمن تأکید دارد.

 

کشورهای موفق در دفاع سایبری

در ادامه؛ فرجی پور چین، روسیه، کره جنوبی و کشورهای عضو پیمان ناتو را از جمله کشورهای موفق در ایجاد دفاع سایبری برشمرد.

وی با اشاره به تمرکز پارلمان اروپا بر چگونگی مقابله با حملات سایبری و پیشنهادات مطرح‌شده برای دفاع از اتحادیه در برابر این تهدیدات از جمله سپر دفاعی دیجیتال و حفظ اطلاعات جمع‌آوری‌شده از سوی شرکت‌ها در داخل این قاره، گفت: اتحادیه اروپا برای رفع چالش‌های امنیت سایبری اقداماتی همچون افزایش تاب‌آوری سایبری، مبارزه با جرایم اینترنتی، تقویت دیپلماسی سایبری، تقویت دفاع سایبری، تقویت تحقیقات و نوآوری، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی را در دستور کار قرار داده است.

 

تاکید رهبران اروپا بر افزایش توانایی در برابر تهدیدات سایبری

جانشین قرارگاه پدافند سایبری افزود: در این راستا، در اکتبر 2020، رهبران اتحادیه اروپا خواستار افزایش توانایی اتحادیه اروپا در این باره با اهداف؛ حفاظت از خود در برابر تهدیدات سایبری، ایجاد محیط ارتباطی امن به خصوص از طریق رمزگذاری کوانتومی، اطمینان از دسترسی به داده‌ها برای اهداف قضایی و اجرای قانون شدند.

فرجی پور با بیان اینکه در دسامبر سال 2020، کمیسیون اروپا و سرویس اقدام خارجی اروپا EEAS) ) استراتژی جدید امنیت سایبری اتحادیه اروپا را ارائه دادند، توضیح داد: هدف این استراتژی، تقویت مقاومت اروپا در برابر تهدیدات سایبری و اطمینان از این بود که همه شهروندان و مشاغل می‌توانند از خدمات قابل اعتماد و مطمئن و ابزارهای دیجیتال بهره‌مند شوند. استراتژی جدید شامل پیشنهادهای مشخصی برای استقرار ابزارهای نظارتی، سرمایه‌گذاری و سیاست‌گذاری بود.

 

دستیابی به خودمختاری استراتژیک با حفظ اقتصاد باز هدف اصلی امنیت سایبری

وی اضافه کرد: در 22 مارس 2021، شورای اتحادیه اروپایی استنتاجات خود در مورد استراتژی امنیت سایبری را تصویب و تأکید کرد که امنیت سایبری برای ساختن یک اروپای مقاوم، سبز و دیجیتالی ضروری است.

به گفته فرجی پور، وزرای اتحادیه اروپا هدف اصلی از امنیت سایبری را دستیابی به خودمختاری استراتژیک با حفظ اقتصاد باز قرار دادند. این هدف شامل تقویت توانایی برای انتخاب گزینه‌های خودمختار در زمینه امنیت سایبری، باهدف تقویت رهبری دیجیتالی اتحادیه اروپا و ظرفیت‌های استراتژیک آن است.