جمعی از کارشناسان حوزه سیاست خارجی آمریکا به دعوت «شورای روابط خارجی» (The Council on Foreign Relations) احتمال وقوع و تأثیر ۳۰ بحران یا تعارض بالقوه در سراسر جهان را در سال میلادی آینده (۲۰۱۸) تخمین زدند.

شورای روابط خارجی آمریکا در دهمین «مطالعه سالانه خود پیرامون اولویتهای پیشگیرانه» (The annual Preventive Priorities Survey)، هشت اولویت نخست در حوزه پیشگیری از تعارض را به عنوان اولویتهای پیشگیرانه برای آمریکا در سال میلادی آتی تعیین کرد که در میان این اولویتها، بر رویارویی مسلحانه میان آمریکا- ایران و آمریکا- کره شمالی به عنوان نگرانیهای جدی امنیتی تأکید شده است.

در این مطالعه که با هدایت «مرکز اقدام پیشگیرانه شورای روابط خارجی آمریکا» (Center for Preventive Action- CPA) انجام شد، از جمعی از کارشناسان حوزه سیاست خارجی خواسته شد تا ۳۰ تعارض کنونی یا بالقوه را بر اساس احتمال وقوع یا تشدید آنها در سال آینده و تأثیر احتمالی اشان بر منافع ملی آمریکا رده بندی نمایند.

طبق این رده بندی، در سال میلادی آینده (۲۰۱۸) هشت تعارض به عنوان «مخاطرات درجه اول» معرفی شدند:

۱- بروز تعارض و کشمکش نظامی میان آمریکا – کره شمالی و کشورهای همجوار آن.

۲-  یک رویارویی مسلحانه میان ایران- آمریکا و یا یکی از متحدان آمریکا بر سر نقش و دخالت ایران در تعارضات منطقه ای و حمایت این کشور خاورمیانه ای از گروههای شبه نظامی نیابتی خود از جمله «حوثی ها» در یمن و «حزب الله» در لبنان.

۳- وقوع یک حمله سایبری اخلال گرانه علیه شبکه ها و زیرساختهای حیاتی آمریکا.

۴- یک رویارویی نظامی تعمدی یا ناخواسته میان روسیه و کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (NATO) که از رفتار گستاخانه (!) مسکو در اروپای شرقی نشأت می گیرد.

۵- یک رویارویی مسلحانه بر سر مناطق دریایی مورد مناقشه در دریای چین جنوبی میان چین و یک یا چند کشور آسیای جنوب شرقی که ادعاهای ارضی مشابهی [با پکن] دارند- از جمله برونئی، مالزی، فیلیپین، تایوان یا ویتنام.

۶- انجام یک حمله تروریستی با تلفات گسترده در خاک آمریکا یا یک کشور عضو ائتلاف [ناتو] توسط تروریست یا تروریستهای خارجی یا داخلی.

۷- تشدید خشونت در سوریه به دلیل تلاش نیروهای دولتی این کشور برای کنترل مجدد بر خاک سوریه به همراه افزایش تنشها میان طرفهای خارجی این تعارض از جمله آمریکا، روسیه و ایران.

۸- افزایش خشونت و بی ثباتی در  افغانستان به دلیل شورش طالبان و سقوط احتمالی دولت مرکزی.

«پُل بی. استارس» مدیر مرکز اقدام پیشگیرانه شورای روابط خارجی آمریکا در ادامه این گزارش می افزاید: «با توجه به افزایش خطر [بروز] تعارض مسلحانه در جهان، آمریکا باید در مورد مناطقی که تمرکز توجه و منابع این کشور را برای مدیریت درگیریهای نظامی بالقوه پرهزینه ضروری می سازد، دست به انتخابهای هوشمندانه ای بزند. هدف مطالعه سالانه ما در خصوص اولویتهای پیشگیرانه، کمک به سیاستگذاران آمریکا برای انجام این انتخابهای هوشمندانه است».

گفتنی است که بسیاری از رویدادهای احتمالی که در مطالعات پیشین ارائه شده بودند، همچنان به عنوان حوزه های قابل تأمل در گزارش ۲۰۱۸ نیز مطرح شدند. از مجموع ۳۰ رویداد احتمالی که برای سال آینده پیش بینی می شود، ۲۲ رویداد در سال گذشته به مثابه مخاطرات مورد توجه و رسیدگی قرار گرفتند.

در میان هشت رویداد احتمالی جدید که در مطالعه کنونی ارائه شده است، خطر تشدید درگیریها میان اسرائیل و حزب الله؛ افزایش خشونت و بی ثباتی سیاسی در منطقه ساحل آفریقا؛ و تشدید تنشها یا خشونتهای افراط گرایانه در منطقه بالکان به چشم می خورد.

در مطالعه کنونی، دو رخداد احتمالی نیز به صدر فهرست ارتقاء یافتند: رویارویی مسلحانه میان ایران و آمریکا یا یکی از متحدان آمریکا؛ و رویارویی مسلحانه بر سر مناطق دریایی مورد مناقشه در دریای چین جنوبی میان چین و یک یا چند کشور آسیای جنوب شرقی که ادعاهای ارضی مشابهی با پکن دارند.

از سوی دیگر، مطالعه سال ۲۰۱۸ دو رخداد احتمالی را از صدر فهرست اولویتها تنزل داد: تشدید خشونت میان ترکیه و گروههای مسلح کُرد در خاک ترکیه و کشورهای همجوار؛ و احتمال بروز خشونت گسترده تر در لیبی.

منبع: خبرگزاری مهر