در این ابتکار جدید، با هدف معرفی کتاب‌های برتر منتشر شده در انگلیس، فرآیند مطالعه و بررسی آثار مربوط به مطالعات ایران از چند ماه پیش آغاز شد که طی آن ابتدا از میان آثار منتشر شده در حوزه ی مطالعات فرهنگ و تمدن ایران، با توجه به معیارهای علمی لازم، فهرستی متشکل از بیست کتاب که همگی در سال ٢٠١٧ میلادی در انگلستان چاپ شده بودند تهیه گردید که نهایتا با مشورت و همفکری اساتید از آن میان سه کتاب برتر انتخاب و معرفی گردید.نویسندگان این سه کتاب شب گذشته در سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن حضور یافته و ضمن دریافت لوح تقدیر، خلاصه و محورهای مهم کتاب خود را ارائه نمودند.

کتاب آقای دکتر برونو دُ نیکلا استاد و محقق دانشگاه لندن در خصوص نقش زنان در دوره ی مغول در ایران که توسط دانشگاه ادینبورگ در اسکاتلند منتشر شده است در ادامه مطالعات قبلی ایشان در حوزه ی مطالعات دوره ی مغول در ایران کتابی بدیع می‌باشد. وی با مطالعه اسناد جدید به مطالعه ی تاثیر پذیری خاتونها، که همان همسران مغول‌ها هستند و نهایتا هم مانند خود مغول‌ها تحت تاثیر فرهنگ قوی ایران به اسلام گرویدند، از فرهنگ زنان ایران و نقش آنان در جامعه ی ایران در عصر مغول پرداخته است.

کتاب بعدی برتر، اثر آقای دکتر علی پایا استاد ایرانی کالج اسلامی لندن می‌باشد که هنوز چند ماهی از انتشار آن توسط دانشگاه راتلج نمی گذرد. عنوان این کتاب، “اسلام، مدرنیته و هزاره ی جدید” میباشد، که در این اثر ایشان به رویکردهای مدرنیته در حوزه ی مطالعات اسلام و ایران اشاره کرده و به نقادی این آثار پرداخته اند.

کتاب سوم، کتاب “تاریخ هنر ایران” نوشته دکتر “مویا کری” محقق موزه ی ویکتوریا آلبرت در لندن میباشد که به تفصیل تمام به معرفی آثار تمدنی و هنری ایران در قرن نوزدهم در این موزه پرداخته است.

این سه کتاب در کنار کتاب‌های دیگری که در سال گذشته توسط نویسندگان انگلیسی و ایرانی به زبان انگلیسی در انگلستان منتشر شدند نشان از پویایی مطالعات و تحقیقات پیرامون فرهنگ و تمدن ایران دارد و تلاش برای آشنایی و معرفی آثار برتر منتشر شده حداقل توجه بیشتر جامعه ایرانی به این آثار را فراهم می کند.

سفارت جمهوری اسلامی ایران امیدوار است که بتواند برنامه معرفی کتاب سال را در سال‌های آینده نیز ادامه دهد.

منبع : ایسنا