وب سایت مرکز مطالعات راهبردی و بین‌الملل آمریکا (CSIS)، تحلیل جدیدی را درباره راهبرد آمریکا در قبال ایران منتشر کرده که نشان می‌دهد آمریکا باید طیف وسیعی از مسائل مهم را در نظر بگیرد که با احیای برجام قابل حل نخواهند بود. مبنای این تحلیل بر ارزیابی تسلیحات نظامی متعارف کنونی ایران، مقایسه نیروهای هوایی ایران و کشورهای عربی خلیج‌فارس و ارزیابی بانک جهانی از وضعیت اقتصادی ایران استوار است.

این تحلیل، همچنین محدودیت‌های مهم ساختار فعلی مذاکره در مورد برجام و برنامه هسته‌ای ایران را برجسته می‌کند. همچنین نشان می‌دهد که توانایی‌های روزافزون ایران در درگیری‌های منطقه خاکستری به این معنی است که واشنگتن باید راهبرد خود را به گونه‌ای تغییر دهد که مدیریت همه جانبه ایران به فراتر از برجام گسترش یابد.

تمرکز کنونی دولت بایدن بر ایران، به عنوان یکی از تهدیدات اصلی امنیت ملی آمریکا در راستای تلاش‌ برای احیای برجام و تبدیل آن به یک توافق عملیاتی فراگیر است.

به نظر می‌رسد تمرکز بر مذاکرات برجام، توجه به دیگر موضوعات اساسی را تحت الشعاع قرار داده است که از جمله آن‌ها می‌توان به تحولات جاری در سیاست و استراتژی ایران، تحولات در نیروهای نظامی آن و نقش و تأثیر آن بر روی قدرت‌های متحد آن شامل سوریه، لبنان، عراق و یمن اشاره کرد. به نظر می‌رسد تنها توافق جدید ایران با چین بویژه در حوزه تجارت نفت که باعث وابستگی استراتژیک چین به واردات نفت خلیج (فارس) خواهد شد، تا حدی توجهات را به خود جلب کرده است.

در یک سطح وسیع‌تر، دولت بایدن به دلیل «شکست» داعش و نیاز به انتقال منابع به آسیا، از رویکرد دولت ترامپ برای کاهش حضور نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه و شمال آفریقا پیروی می‌کند.

به نظر می‌رسد آمریکا از نوعی مشارکت استراتژیک با عراق، البته به گونه‌ای مبهم و مردد، حمایت می‌کند. در عین حال، استراتژی آمریکا در بقیه مناطق، از جمله در خلیج (فارس) شام و آفریقای شمالی نیز چندان روشن نیست.

اگر آمریکا می‌خواهد برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کرده و به ایجاد نوعی ثبات فراگیر در خلیج (فارس) و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا کمک کند، لازم است که راهبرد خود را به فراتر از برنامه هسته‌ای ایران توسعه دهد، بر ایجاد توازن نظامی در خلیج (فارس) تمرکز کند و همزمان برنامه‌های هسته‌ای و موشکی این کشور را متوقف کند.

آمریکا باید مقابله با تهدیدات موشکی ایران، نفوذ این کشور در همسایگان اصلی مانند سوریه و عراق و توانمندی‌های آن برای جنگ دریایی نامتوازن در خلیج (فارس) را هم در مذاکرات احیای برجام پیگیری و هم آن را برای رسیدن به نوعی توازن نظامی پایدار در منطقه مهم تلقی کند.