وب‌سایت شورای روابط خارجی آمریکا در یادداشتی نوشت: استعفای آبه در حالی است که حزب وی ازنظر سیاسی موقعیت خوبی دارد؛ بنابراین، جانشین وی به‌عنوان رئیس حزب، به نخست‌وزیری انتخاب شده و با برخورداری از شالوده‌های قدرتمند قانون‌گذاری به اداره کشور خواهد پرداخت. حزب لیبرال دموکرات، در ائتلاف با حزب کمیتو، اکثریت دوسوم مجلس عوام را در سه انتخابات 2012، 2014 و 2017 حفظ کرده است. اکتبر 2021، حزب لیبرال دموکرات بار دیگر به حمایت رأی‌دهندگان ژاپنی نیاز خواهد داشت. ازاین‌رو، جانشین آبه یعنی یوشیهیده سوگا باید روند یکنواختی در اداره کشور اتخاذ کرده و از حفظ موقعیت برتر حزب خویش اطمینان حاصل کند. یوشیهیده سوگا، دبیر ارشد کابینه و دست راست آبه در طول دوره تقریباً هشت‌ساله وی بوده و به خاطر مدیریت ماهرانه بروکراسی پیچیده ژاپن بسیار مورداحترام است. جناح‌های سیاسی در این رقابت پشت سوگا جمع شدند و رسانه‌های ژاپنی و جهانی، وی را جانشین احتمالی آبه معرفی کرده بودند.

در طول سال‌های گذشته، ثبات کابینه آبه ناشی از دو عامل بوده است، تمایل حزب لیبرال دموکرات به حفظ وحدت و توانایی این حزب به رهبری آبه در ایجاد و حفظ دوسوم اکثریت در مجلس نمایندگان. ازاین‌رو، وحدت حزب برای تداوم دولت ضروری است و البته برای موفقیت حزب لیبرال دموکرات در انتخابات نیز، اهمیت بیشتری دارد.

اگرچه فرایند جانشینی طراحی‌شده برای مدیریت استعفای ناگهانی آبه مناسب بوده است اما در بلندمدت برای آرمان وحدت حزب سودمند نخواهد بود. مقامات ارشد حزب احتمالاً گذار به دوره پسا-آبه را مدیریت کرده‌اند اما اگر حزب لیبرال دموکرات بخواهد در قدرت بماند، باید از جذابیت نسل بعدی رهبران خود برای رأی‌دهندگان جوان به‌طور کامل بهره‌برداری کند.

 

ابهام در جایگاه زنان توانمند در سطح بالای مدیریتی در جامعه، مشکل آتی حزب لیبرال دموکرات

در حزب محافظه‌کار ژاپن، فقدان زنان پرورش‌یافته برای رهبری یک معماست. به لحاظ سیاسی، به نظر می‌رسد که در گذار به یک جامعه سالخورده، مشکلات اجتناب‌ناپذیر فراروی زنان چندان موردتوجه قرار نگرفته است. در حال حاضر، 28.4 درصد از جمعیت ژاپن در سنین 65 یا بیشتر هستند. این رقم طی یک دهه و نیم به 33.3 درصد افزایش خواهد یافت؛ بنابراین، جوانان ژاپن با پیشامدهای اقتصادی و اجتماعی کاملاً متفاوتی مواجه خواهند بود و این امر در مورد زنان، بیشتر صدق می‌کند. تنظیم ساختار اقتصادی ژاپن برای جذب مشارکت کامل زنان و حفظ آن‌ها بخش مهم دستور کار اقتصادی آبه بوده است. بااین‌وجود، آینده جامعه ژاپن با دغدغه‌های زیادی همراه است (ازجمله مسئولیت مشترک تشکیل خانواده، مراقبت‌های بهداشتی و رفاه اجتماعی سالخوردگان) که در آن، دیدگاه زنان جوان ژاپنی و شریک آن‌ها در تعادل زندگی-کار متفاوت است. جایگاه زنان توانمند و مفید برای چگونگی بالندگی جامعه ژاپن، در حزب لیبرال دموکرات کجاست؟

انتخابات عمومی نشان خواهد داد که آیا رأی‌دهندگان ژاپنی به جایگزینی برای حزب لیبرال دموکرات تمایل دارند یا خیر. در دو انتخابات عمومی مجلس نمایندگان، حزب لیبرال دموکرات تقریباً 48 درصد از آرای واجد شرایط را به خود اختصاص داده است اما همه این رأی‌دهندگان عضو این حزب نبوده‌اند. بخش وسیعی از رأی‌دهندگان ژاپنی با هیچ حزبی همراه نیستند. علاوه براین، احزاب اپوزیسیون ژاپن، «حزب مشروطه دموکراتیک» ژاپن و «حزب دموکراتیک خلق»، برای ایجاد ائتلاف اصلاح‌طلب چپ‌گرا در مقابل حزب لیبرال دموکرات، باهم متحد شده‌اند.

در کنار چالش‌های ساختاری مربوط به جمعیت، ژاپن با نگرانی‌های زیادی ازجمله تهدیدهای فزاینده راهبردی، بلایای طبیعی و بلاتکلیفی جهانی مواجه است. به‌ویژه آنکه این روزها حتی آمریکا متحد ژاپن نیز قابل‌اعتماد نیست. دوره تصدی آبه نشان داد که مردم ژاپن خواستار دولتی باثبات بوده و طالب ایده‌های نوآورانه و شجاعانه هستند. در دوره پسا-آبه، تأمین این خواسته‌ها حائز اهمیت خواهد بود.