شیبلو تلهامی در مطلبی که اندیشکده بروکینگز آن را منتشر ساخت، نوشت: الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی نزدیک است. دبیرکل سازمان ملل متحد این اقدام را جدی‌ترین نقض حقوق بین‌الملل می‌داند. در طرح ترامپ یا همان طرح به‌اصطلاح صلح خاورمیانه الحاق سرزمین پیشنهاد شده است. همچنین طرح ترامپ برای فلسطینیان دولتی را پیشنهاد می‌کند که هیچ شباهتی به دولت‌های شناخته‌شده امروزی ندارد.

بر اساس طرح پیشنهادی ترامپ، دولت فلسطین بر 70 درصد از کرانه باختری و نوار غزه حکمرانی خواهد کرد که مناطقی از هم جدا بوده و به وسیله گذرگاه‌هایی به هم متصل می‌شوند. بعلاوه، دولت فلسطین هیچ کنترلی بر امنیت، مرزها، فضا، آب‌های سرزمینی یا اتحاد با دیگر کشورها ندارد.

پنجاه تن از رهبران سابق اروپایی پس از بررسی طرح ترامپ آن را طرحی شبیه به آپارتاید ارزیابی کردند. جای تعجب ندارد که فلسطینی‌ها به سرعت این طرح را رد کردند. این امر موجب شد تا ترامپ از اجرای یکطرفه بخشی‌هایی از طرح توسط رژیم صهیونیستی، ازجمله الحاق کرانه باختری حمایت کند.

آمریکایی‌ها چه حسی نسبت به پیشنهاد ترامپ و الحاق احتمالی کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی دارند؟

برای پاسخ به این سوال، نظرسنجی توسط دانشگاه مریلند انجام و از 2395 نفر سوال شد. قابل توجه اینکه فقط 8 درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی که تا حدودی نسبت به طرح ترامپ آشنایی داشتند، ازجمله 14 درصد از جمهوری‌خواهان پاسخ دادند که طرح ترامپ تشکیل‌دهنده دولت برای فلسطینی‌ها است. در عوض، بخش کثیری از افراد شرکت کننده در نظرسنجی شامل اکثریت دمکرات‌ها و مستقل‌ها آنچه که پیشنهاد شده را اشغالگری نامیدند.

نظرسنجی یادشده این‌گونه انجام شد: در اوایل فوریه 2020، ترامپ از طرح خاورمیانه برای رسیدگی به منازعه اسرائیل – فلسطین رونمایی کرد. چقدر با این طرح آشنایی دارید؟ جای تعجب ندارد که 34 درصد از افراد شرکت‌کننده در نظرسنجی پاسخ دادند که هیچ آشنایی با طرح مذکور ندارند. 4 درصد پاسخ دادند که آشنایی زیادی با طرح دارند و 25 درصد گفتند تا حدودی با طرح یادشده آشنا هستند.

یافته‌های مربوط به افرادی که پاسخ دادند که آشنایی زیادی یا تا حدودی با طرح ترامپ آشنایی دارند این‌گونه است:

نکته اول اینکه بدون ارائه توضیحاتی درباره طرح ترامپ به شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، برداشت کلی این بود که شرکت‌کنندگانی که گفتند تا حدودی با طرح ترامپ آشنایی دارند موافق آن نبودند و طرح مذکور را جانبداری زیاد از اسرائیل برشمردند.

در ارتباط با طرح ترامپ، یک شکاف حزبی به چشم می‌خورد. اکثریت دمکرات‌ها (71%) و مستقل‌ها (53%) موافق طرح ترامپ نبودند، این در حالی است که 12% از جمهوری‌خواهان مخالف طرح مذکور بودند. بیش از نیمی از جمهوری‌خواهان شرکت‌کننده در نظرسنجی (54%) موافق طرح ترامپ بودند، درحالی‌که فقط 5 درصد از دمکرات‌ها از طرح مذکور حمایت کردند.

به‌طورکلی، تعداد اندکی از آمریکایی‌ها (29%) طرح ترامپ را مناسب ارزیابی کردند، درحالی‌که 42% آن را نامناسب برشمردند. ضمناً 22% آن را نه مناسب و نه نامناسب ارزیابی کردند. همچنین 7% نظر خاصی نداشتند.

تنها 10% گفتند طرح ترامپ خیلی به نفع فلسطینیان است و اختلاف حزبی در این خصوص اندک بود. در مقابل 42%، ازجمله 73% از دمکرات‌ها، 46% از مستقل‌ها و 12% از جمهوری‌خواهان گفتند طرح یادشده جانبداری خیلی زیاد از اسرائیل است.

نکته دوم اینکه وقتی توضیحات مختصری به افراد شرکت‌کننده در نظرسنجی در خصوص طرح ترامپ و دولتی که وی برای فلسطینیان پیشنهاد داده ارائه کردیم و اینکه فلسطینی‌ها بر مناطق چندپاره، بدون کنترل بر مرزها، آب‌های سرزمینی و اتحاد با دیگر کشورها حکمرانی خواهند کرد در پاسخ به اینکه این واحد با ویژگی‌های یادشده را چه می‌نامید؟ گفتند: سرزمین‌های اشغالی، دولت بدون کیفیت و منطقه خودمختار.

جالب اینکه فقط 8% از افراد شرکت‌کننده در نظرسنجی شامل 3% دمکرات‌ها و مستقل‌ها و 14% جمهوری‌خواهان آن را دولت برشمردند. اکثریت دمکرات‌ها و مستقل‌ها (53% هر یک)، پیشنهاد ترامپ را سرزمین‌های اشغالی برشمردند. این در حالی است که 34% از جمهوری‌خواهان گفتند نظری ندارند.

نمودار زیر به تفکیک نظرات افراد در خصوص طرح پیشنهادی ترامپ را نشان می‌دهد.

رنگ قرمز جمهوری‌خواهان؛ رنگ آبی دمکرات‌ها؛ رنگ خاکستری مستقل‌ها؛ سیاه کل.

نکته سوم اینکه، تعدادی سوال درباره الحاق برخی شهرک‌ها به سرزمین‌های اشغالی طرح کردیم. پاسخ به سوالات بشدت اختلاف حزبی را نشان می‌دهد. اکثریت قوی (79%) از دمکرات‌ها مخالف الحاق شهرک‌ها هستند، درحالی‌که 56% از جمهوری‌خواهان از آن حمایت کردند. در مجموع اکثریت شرکت‌کنندگان مخالف الحاق شهرک‌ها به سرزمین‌های اشغالی هستند.