شی فولین در یادداشتی که وب‌سایت اندیشکده دوستان اروپا آن را منتشر کرد؛ نوشت: نخست آنکه، برای ترغیب همکاری اقتصادی جدید، تأکید مشترک و قاطع بر اصول چندجانبه‌گرایی ضروری است. این امر با توجه به تحولات شگرف ناشی از این همه‌گیری، در راستای منافع راهبردی هر دو طرف است.

ازلحاظ خارجی، به دلیل شیوع کووید-19، بومی‌سازی و منطقه‌ای شدن برخی زنجیره‌های عرضه صنعتی احتمالاً به روندی جدید تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر، این همه‌گیری باعث تقویت گرایش‌های یک‌جانبه گرایانه، انزواگرایانه، ملی‌گرایانه و محافظتی شده و روابط تجاری و اقتصادی بین قدرت‌های بزرگ اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است.

ازلحاظ داخلی، اگر کرونا ویروس بحران بدهی دیگری را در منطقه یورو ایجاد کند، پیشبرد فرایند اتحاد اتحادیه اروپا بیش‌ازپیش دشوار خواهد بود. در خصوص چین، این همه‌گیری، تلاش این کشور برای بازگشایی اقتصاد خود را با چالش‌های جدی مواجه ساخته و اصلاحات اقتصادی و تحولات آن را تحت تأثیر قرار داده است.

در این برهه تاریخی، حفظ قاطعانه چندجانبه‌گرایی و کمک به همدیگر برای حفظ جهانی‌شدن اقتصاد، باید اولویت چین و اتحادیه اروپا باشد. این امر برای حفظ و تقویت همکاری اقتصادی و تجاری آن‌ها ضروری است.

دوم آنکه، هر دو طرف باید به تقویت بازارهای مشترکی متعهد باشند که چین و اروپا را به هم وصل می‌کند. به‌طورکلی، اتحادیه اروپا در مرحله پساصنعتی است، درحالی‌که چین در حال ورود به مرحله آخر صنعتی شدن خویش است. سال 2018، تولید ناخالص داخلی سرانه اتحادیه اروپا تقریباً چهار برابر آن در چین بوده و بخش خدمات این اتحادیه، 78.8 درصد از تولید ناخالص داخلی آن را به خود اختصاص داده بود که بسیار بیشتر از این میزان در چین یعنی 52.2 درصد است.

بنابراین، واضح است که ساختارهای اقتصادی چین و اتحادیه اروپا بیشتر تکمیلی است تا رقابتی. ظرفیت تقاضای سرمایه‌گذاری و تجارت بین طرفین، به‌ویژه در تجارت و خدمات، هنوز به‌طور کامل فعال نشده است. در 10 تا 15 سال آینده، شهرسازی چین به همراه تحول و توسعه صنایع این کشور، فضای بازار عظیمی برای همکاری اقتصادی و تجاری دوجانبه نوید می‌دهد.

از سال 2010، چین بازاری سریع و قابل رشد برای صادرات خدمات اتحادیه اروپا بوده است. با توجه به افزایش سریع در تقاضای مصرف خدمات در چین، اگر طرفین برای ایجاد روابط اقتصادی جدید همکاری کنند، این پتانسیل تقاضای سرمایه‌گذاری و تجارت فعال‌شده و نه‌تنها پتانسیل عظیم مصرف در چین را آزاد خواهد کرد، بلکه موجب تسریع بازگشت اقتصادی اتحادیه اروپا شده و به ثبات آن کمک خواهد کرد.

و درنهایت، تکمیل مذاکرات پیمان سرمایه‌گذاری دوجانبه در اسرع وقت باید یک اولویت راهبردی تلقی شود. این امر باید قبل از 2021 نهایی شده و مطالعه مشترک امکان‌سنجی توافق تجارت آزاد دوجانبه بلافاصله آغاز شود.

توانایی آزادسازی پتانسیل عظیم تقاضا در بازار مشترکی که اتحادیه اروپا و چین را به هم وصل می‌کند، در گرو تمهیدات نهادی برای تجارت آزاد بین هر دو طرف است. در حال حاضر، فقدان این تمهیدات، مهم‌ترین مانع برای تقویت سرمایه‌گذاری و تجارت دوجانبه بشمار می‌رود.

این سه پیشنهاد، واقع‌گرایانه بوده و در راستای منافع هر دو طرف است. تجدید تعهدات چندجانبه‌گرایی، ایجاد بازار مشترک چین – اتحادیه اروپا و نهایی سازی پیمان سرمایه‌گذاری می‌تواند و باید تحقق یابد. این امر ازیک‌طرف، بیانگر تعهد این دو اقتصاد بزرگ به تجارت آزاد در جهان خواهد بود و از طرف دیگر، اعتمادی جدید و انرژی مثبتی به اقتصاد جهان تزریق خواهد کرد که به‌واسطه همه‌گیری کرونا ویروس ویران‌شده است.