نیکوس تسافوس در مطلبی که مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی آمریکا منتشر کرد، نوشت: آمریکا به عنوان بزرگترین کشور تولید کننده نفت و گاز از قیمت پایین انرژی آسیب خواهد دید. شرکت‌ها سرمایه‌گذاری را کاهش داده و کارکنان را اخراج خواهند کرد و این اقدامات به مناطق تولید کننده نفت و گاز آمریکا آسیب خواهد زد.

به‌طورکلی تمامی ایالت‌های آمریکا از کاهش شدید قیمت نفت آسیب خواهند دید. برخی از ایالت‌های آمریکا اقتصاد خود را متنوع ساخته‌اند و ممکن است تاثیرات خاص خود را داشته باشند. ایالت‌های دیگر به شدت به هیدروکربن‌ها وابسته هستند و آثار شدیدی را تجربه خواهند کرد.

اگرچه تولید ناخالص داخلی همه چیز نیست، اما به خوبی نشان می دهد که هر یک از ایالت‌های آمریکا چگونه از آخرین کاهش قیمت نفت در سال 2014 آسیب دیدند.

در اواخر سال 2014، قیمت نفت طی 6 ماه حدود 60 درصد سقوط کرد. سپس قیمت‌ها اندکی بهبود یافت، اما بار دیگر قیمت نفت وست تگزاس اینتر میدی ایت در 11 فوریه 2016، به 26 دلار در هر بشکه کاهش یافت. طی دو سال قیمت نفت 75 درصد کاهش یافت. این کاهش قیمت نفت چه تاثیر و پیامدی برای ایالت‌های مختلف آمریکا داشت؟

نمودار زیر تولید ناخالص داخلی در یک سه ماهه مربوط به 12 ایالت آمریکا را نشان می‌دهد که بیشترین تولید نفت و گاز را دارند. در نمودار یادشده تولید ناخالص داخلی آمریکا و رتبه هر یک از ایالت‌ها براساس تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم سال 2019 در مقایسه با سه ماهه سوم سال 2012 را نشان می‌دهد.

دو ویژگی در این نمودار مشخص و روشن است. اول اینکه بسیاری از ایالت‌های آمریکا از کاهش قیمت نفت در دوره 2016- 2012 آسیب دیدند. تولید ناخالص داخلی ایالت داکوتای شمالی در این دو سال 14 درصد کاهش یافت و در جریان بحران مالی به مدت چهار سال 26 درصد کاهش داشت.

تولید ناخالص داخلی ایالت آلاسکا 11 درصد کاهش داشت. دیگر ایالت‌ها مثل لوئیزیانا و اکلاهاما رکود نسبی را تجربه کردند و برخی ایالت‌ها مثل نیومکزیک، ویرجینیای غربی و وایومینگ رکود تورمی را تجربه کردند.

دوم اینکه تاثیرات جمعی شوک کاهش قیمت نفت در سال‌های 2016- 2014 مختلف بود. ایالت‌های و کلرادو اقتصادهای خود را متنوع ساخته‌اند، از اینرو تاثیر کاهش قیمت نفت بر این دو ایالت در مقایسه با ایالت‌های دیگر کمتر بود. ایالت تگزاس آسیب دید، اما توانست به سرعت بهبود یابد.

شوک قیمت نفت سال‌های 2016-2012، بر ایالت اکلاهاما موجب شد تا عملکرد اقتصادی این ایالت به سطح متوسط سقوط کند. در ایالت‌های پنسیلوانیا و اوهایو کاهش قیمت نفت در دوره یادشده تاثیر منفی طولانی گذاشت.

ایالت‌های دیگر همچون ویرجینیای غربی، نیومکزیکو، داکوتای شمالی، لوئیزیانا و وایومینگ شاهد شکاف زیاد بین تولید ناخالص داخلی خود و تولید ناخالص داخلی آمریکا بوده‌اند و ایالت آلاسکا در تلاش است تا خود را به سطح بقیه ایالت‌های آمریکا برساند.

کاهش قیمت نفت در سال‌های 2016-2014 حاکی از آن است که داستان واحدی از تاثیر کاهش قیمت بر تمامی ایالت‌های آمریکا وجود ندارد و شوک قیمت نفت در دوره یادشده می‌تواند راهنمایی برای بررسی تاثیر سقوط قیمت نفت در دوره فعلی بر ایالت‌های مختلف آمریکا باشد و تاثیر این امر بر هر ایالت متفاوت از تاثیر بر ایالت دیگر است. بهرحال کاهش قیمت نفت بر ایالت‌های تولید کننده نفت و گاز تاثیر منفی خواهد داشت.