آندره کورتونوف در یادداشتی که شورای امور بین المللی روسیه آن را منتشر کرد؛ به بررسی اصلی ترین چالش هایی پرداخت که می توانند ثبات بین المللی را در سال های  2025-2020 به مخاطره بیندازند.

بحران سیستم دولتی

در سال های آینده، احتمالا شاهد بحران مداوم در سیستم دولتی سنتی، بویژه در مناطقی نظیر خاورمیانه و شمال آفریقا، جنوب صحرای آفریقا، شرق آسیا و بخشی از اتحاد شوروی سابق، خواهیم بود. کشورهای ضعیف احتمالا با چالش از دست رفتن حاکمیت خود مواجه خواهند شد. این کشورها قادر به تامین نظم و قانون یا خدمات اولیه اجتماعی برای مردم سرزمین خود نبوده و به دولت های شکست خورده یا نیمه شکست خورده تبدیل خواهند شد. دولت های شکست خورده به نوبه خود احتمالا به کانون درگیری هایی تبدیل خواهند شد که سال ها یا دهه ها طول کشیده و هیچ راه حلی بر آنها وجود نخواهد داشت. حتی کشورهای قدرتمند (آمریکا، روسیه و اعضای اتحادیه اروپا) به عنوان بازیگران بین المللی ممکن است به خاطر بی ثباتی های داخلی، چنددستگی سیاسی و فشارهای فزاینده اقتصادی و اجتماعی، دچار محدودیت های جدی شوند. تمایل این کشورها برای سرمایه گذاری در منافع جهانی کمتر و کمتر شده و ممکن است در برابر پوپولیسم و رادیکالیسم آسیب پذیر شوند.

آشوب مالی و اقتصادی

بلاتکلیفی و التهاب فزاینده بازارهای مالی اقتصادی منطقه ای و جهانی، خطرات جدیدی به وجود خواهد آورد؛ و دولت ها، جوامع و افراد دیگر نخواهند توانست سرنوشت اقتصادی خود را کنترل کرده یا حتی تاثیری مهم در آنها داشته باشند. همچنین ما شاهد دودستگی اجتماعی و اقتصادی در میان کشورها و داخل آنها خواهیم بود. دودستگی به طرق مختلف باعث تشدید پوپولیسم، رادیکالیسم و افراط گرایی می شود. درسال های 2025-2020، احتمالا جهان دست کم با یک رکود اقتصادی دوره ای مواجه خواهد شد، اما یک بحران جهانی فراگیرتر و شدیدتر نظیر بحران سال های 2009-2008 دور از انتظار نیست. با این حال، این بار مدیریت آشوب مالی جهانی دشوارتر خواهد بود، زیرا امروز تمایل بازیگران مهم برای همکاری با یکدیگر در مقایسه با یک دهه پیش ظاهرا کمتر شده است.

ظهور فعالان غیر-دولتی

در سال های 2025-2020، ظهور فعالان غیر-دولتی ادامه خواهد داشت و قدرت جهانی (هم قدرت نرم و هم قدرت سخت) کمتر و کمتر خواهد شد. ظهور فعالان غیر-دولتی حاکمیت کشورها را به چالش خواهد کشید و شالوده های نظام بین المللی نوین را زیر سوال خواهد برد. بازیگران غیر- دولتی غیرمسئول (از تروریسم بین المللی و بنیادگرایی مذهبی گرفته تا تشکل های حریص چند میلتی و جرایم فراملی) به هیچ کس پاسخگو نخواهند بود و اغلب، اهداف و آمالی متناقض با صلح، ثبات و رفاه بین المللی خواهند داشت. اقدامات دولت ها برای کنترل این بازیگران احتمالا خطرناک بوده و نتیجه ای معکوس خواهد داشت.

تغییرات اقلیمی و تخریب محیط زیست

ارزیابی پیامدهای ژئوپلتیکی تغییرات اقلیمی جهانی برای دوره 2025-2020 دشوار است. بسیاری از پیش بینی ها حاکی از آن است که پیامدهای واقعی بعدا پدیدار خواهد شد. با این حال، اولین نشانه های تغییرات اقلیمی و زیست- محیطی کنترل نشده و بالقوه، فراروی تنوع زیستی، ثبات زیست- محیطی و بسندگی منابع در آینده ای نزدیک قابل مشاهده خواهد بود. علاوه بر این، می توان نابرابری فزاینده در توزیع منابع در سراسر جهان و همچنین، فقدان منابع (غذا، انرژی، آب و غیره) در بسیاری از مناطق آسیب پذیر زمین را پیش بینی کرد. دامنه و میزان فاجعه های طبیعی نیز احتمالا افزایش خواهد یافت.

مهاجرت های بین المللی

اگرچه بحران مهاجرت به اروپا در سال های 2016-2015 تا به حال پایان یافته است، اما عوامل موجد این بحران هنوز حل و فصل نشده است. انفجاری جدید در مهاجرت منطقه ای، قاره ای و جهانی بطور فزاینده ای جهان را تحت تاثیر قرار خواهد داد و جهان برای مقابله با چنین چالشی آمادگی ندارد و این چالش ممکن است به پیامدهای اجتناب ناپذیر سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی بحران مهاجرت تبدیل شود، در حالی که بسیاری از کشورها برای حل و فصل این پیامدها از امکانات کافی برخوردار نیستند. «نسخه دوم» بحران مهاجرت بسیاری از مسائل و مشکلات فوق الذکر را تشدید خواهد کرد.

کاهش کارایی نهادها و قوانین بین المللی

کاهش بیش از پیش کارایی نهادهای بین المللی، ازجمله ناتوانی روزافزون سیستم های سازمان ملل برای یافتن راه حل های موثر برای مسائل فزاینده، احتمالا چالش دیگری برای ثبات بین المللی (و به همین ترتیب برای امنیت و اقتصاد منطقه ای و جهانی) خواهد بود. در بسیاری از موارد، ما شاهد تغییر نهادهای قانونی به ائتلاف های غیر مشروع و شبه- قانونی خواهیم بود. در سال های 2025-2020، بسیاری از هنجارهای سنتی و جاافتاده در قانون عمومی بین المللی احتمالا زیر سوال خواهد رفت و قدرت های بزرگ در قبال قوانین بین المللی به صورت گزینشی عمل کرده و آنها را بر اساس منافع خویش تفسیر خواهند کرد.