مایکل دی سواین عضو ارشد برنامه آسیا در موسسه کارنگی در گزارشی که بر روی وب‎سایت این موسسه منتشر شد، نوشت: کتاب سفید دفاعی 2019 چین دوباره بر رویکرد بلندمدت چین بر مبنای «صلح و توسعه» تأکید و نظرات مثبت‎تری درباره بسیاری از تحولات آسیا ارائه می‎کند، اما درعین‌حال به ویژگی‎های منفی‎تری از محیط امنیتی جهانی نیز توجه دارد. این امر نشانگر تناقض داخلی حل‌نشده‌ای در دیدگاه‌های امنیتی و سیاست چین است.

این سند از یک‌سو به تداوم راهبرد نظامیِ دفاعِ فعال و سیاست خارجی مستقل چین برای صلح اشاره دارد و ارزیابی کلی از یک منطقه باثبات‌تر را در آسیا اقیانوسیه (به‌استثنای تایوان) ارائه می‎دهد و به‌تفصیل به دیگران اطمینان می‎بخشد که چین به لحاظ نظامی از بسیاری جهات از کشورهای پیشرفته عقب‌تر است و هرگز به دنبال هژمونی نیست؛ از سوی دیگر بر سطحی تشدید شده از رقابت امنیتی در عرصه جهانی و منطقه‌ای اشاره دارد که شامل فن‎آوری‏ها و سامانه‌های تسلیحاتی جدید است.

کتاب سفید دفاعی چین به‌طور خاص به چالش‏های امنیتی «عصر جدید» اشاره می‏کند که نه‌تنها شامل تغییرات فن‏آوری و افزایش احتمالی بی‎ثباتی داخلی است، بلکه اختلالات بزرگ‎تر در نظم جهانی را نیز شامل می‌شود که ناشی از آمریکا و تا حدودی درنتیجه تلاش آمریکا برای رسیدن به برتری نظامی قاطع است.

این توصیف از آمریکای اخلال‎گر، در لفاظی‏های چین در چند سال اخیر موضوع جدیدی نیست؛ اما این واقعیت که این موضوع به شکلی مستقیم و گسترده مطرح‌شده و مغایر با رفتار ظاهراً صلح‎جویانه چین است، بر تمایل واضح پکن به معرفی خود به جهان به‌عنوان سنگر ثبات و همکاری و نه به‌عنوان یک حامی رویارویی و رقابت منسوخ‌شده بر سر قدرت بزرگ تأکید دارد. این امر همچنین واکنشی است به آنچه آن را اقدامات متزلزل کننده دولت ترامپ در رابطه با امنیت می‎داند که در راهبرد امنیت ملی و راهبرد دفاع ملی آمریکا با رویکردی خصمانه‎تر در قبال چین منعکس‌شده است.

کتاب سفید دفاعی 2019 چین، رقابت راهبردی را تا حد زیادی بر دسیسه دولت‎هایی به‌غیراز چین متمرکز می‏داند که در پی قدرت حداکثری هستند. در اینجا پکن خارج از این نزاع تصویر شده و گفته می‌شود تلاش می‎کند تا به یک محیط امنیتی مشارکتی برسد و درعین‌حال دیگران را بر حذر دارد و حقوق خود را تقویت کند. در این بافت، توسعه و استقرار تسلیحات پیشرفته چین در دریای چین جنوبی اقدامی ثبات‎بخش و نه تحریک‎کننده تصویر شده است.

درنهایت کتاب سفید دفاعی در ارزیابی تعهد چین به خودداری از رقابت راهبردی به‌دفعات به تمایل شی جین پینگ برای «ایجاد اجتماعی با آینده مشترک برای بشریت» تأکید می‎کند و تأکیدی بی‌سابقه بر دیدگاه‎ها و سیاست رهبر چین در تعیین رویکرد ارتش آزادی‌بخش خلق در قبال مدرنیزه‌سازی و راهبرد دفاعی دارد.

درمجموع کتاب سفید دفاعی نمایانگر پاسخ نظامی کلی چین به آنچه است که آن را یک محیط چالشی‎تر و از برخی جهات تهدیدکننده‌تر می‎داند. این پاسخ، بر موضع شی جینپینگ مبنی بر لزوم ساختن چین قوی و آماده همکاری با دیگران متمرکز است و باوجود نقش اصلی آمریکا در برهم زدن نظم جهان در تقریباً همه‎جا، درصدد جلوگیری از رویارویی مستقیم با آمریکا است؛ بنابراین پکن به‌عنوان‌مثال نقضِ واشنگتن بی‏پروا و غیرقابل‌پیش‌بینی و کشوری قوی و قاطع در دفاع از حقوق و منافعش ترسیم می‌شود که درعین‌حال برای حفظ روند صلح و توسعه با دیگر کشورها همکاری می‎کند.

این موضع با توجه به نیاز مستمر چین به تعمیق و بهره بردن از روابط اقتصادی با دیگر کشورها و حفظ دیدگاه شی جینپینگ در خصوص اتحاد و اشتراک و درعین‌حال تقویت نیروی نظامی این کشور قابل درک است.

ارتش آزادی‎بخش چین تحت فرماندهی شی جین پینگ این‌طور ترسیم شده که برای تحقق «اجتماع مشترک برای بشریت» مورد نظر شی جینپینگ با دیگر کشورها همکاری و قابلیت‎های بازدارندگی خود را تقویت می‎کند.

درهرصورت این تلقی تبلیغاتی و ساده‎انگارانه در رابطه با جهان بر شک و تردیدهای بسیاری در غرب در رابطه با اهداف «واقعی» چین تأکید می‎کند. بسیاری از ناظران تمایل دارند واژگان چین را این‌طور تعبیر کنند که صرفاً برای خنثی کردن دستور کار بیش‌ازپیش تهاجمی چین در آسیا و فراتر از آن طراحی شده است.

پکن باید یک دورنمای عمل‌گرایانه‌تر از قدرت سخت را به جایگاه امنیت عمومی وارد و تلاش کند بر آن مبنا با واشنگتن وارد تعامل شود تا سطوح معناداری از ثبات مبتنی بر هماهنگی متقابل محقق شود، اما تا فرا رسیدن چنین زمانی محیط امنیتی جهانی به نزاع ادامه خواهد داد.