نتایج تحقیقات پیو به عنوان اندیشکده‌ای مستقل نشان می‌دهد اسلام بعد از ۲۰۵۰ بر مسیحیت به عنوان پر طرفدارترین دین جهان غلبه می‌کند. براساس این گزارش، سال ۲۰۱۰ حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون مسلمان ثبت شد یا به عبارتی آنها حدود ۲۳ درصد جمعیت کل جهان را تشکیل می‌دادند. در همان بازه زمانی، دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون مسیحی ثبت شدند که حدود ۳۱ درصد جمعیت جهان را تشکیل ‌دادند. در این گزارش موسسه پیو، جمعیت‌شناسی دینی جهان بررسی شده و مشخص شد که دین اسلام و مسیحیت تا سال ۲۰۵۰ به حد تقریبا نزدیک می‌رسند و بعد از این تاریخ، دین اسلام به لحاظ جمعیتی به دین اول جهان تبدیل می‌شود.

بر اساس این گزارش، اصلی‌ترین دلیل این امر، فرزندآوری بیشتر خانواده‌های مسلمان نسبت به خانواده‌های مسیحی است. گزارش فوق همچنین به این نکته اشاره کرد که جمعیت مسلمانان به صورت کلی از مسیحیان جوان‌تر هستند. با توجه به سن جمعیتی کشورهای توسعه‌یافته، این نگرانی وجود دارد که جمعیت بومی این کشورها بمیرند و مهاجرانی از کشورهای در حال توسعه جایگزین آنها شوند. براساس گزارش پیو، تا سال ۲۰۵۰ مسلمانان حدود ۱۰ درصد جمعیت اروپا را تشکیل می‌دهند.  نتایج تحقیقات دیگری توسط سازمان تحقیقاتی “ایپسوس موری” مستقر در انگلیس نشان می‌دهد، غیر مسلمانان ممکن است درباره میزان جمعیت مسلمانان اغراق کنند. در حالی که تنها یک درصد جمعیت آمریکا را مسلمانان تشکیل می‌دهند، پاسخ‌دهندگان در تحقیقات ایپسوس شمار مسلمانان آمریکا را ۱۷ درصد دانستند. با این حال موسسه پیو می‌گوید، تا سال ۲۰۵۰ مسلمانان ۵ / ۲ درصد جمعیت ایالات متحده آمریکا را تشکیل خواهند داد.

طبق گزارش پیو، تا سال ۲۰۵۰ هند با ۳۱۰ میلیون مسلمان یا به عبارتی ۱۸ درصد جمعیت مسلمان، به بزرگترین کشور مسلمان‌نشین جهان تبدیل می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا