دکتر سیدکمال خرازی پیش از ظهر امروز در ملاقات هانس گروندبرگ، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن تصریح کرد: ایران آماده حمایت کامل از ماموریت سازمان ملل برای تداوم آتش‌بس در یمن است. نتیجه نهایی این تلاش‌ها باید شروع مذاکرات یمنی – یمنی بدون مداخله بیگانگان، برقراری نظام سیاسی مبتنی بر آرای مردم و بازسازی یمن باشد.

وی همچنین با اشاره به عوامل و موانع پیش روی تداوم آتش‌بس در یمن تصریح کرد: عامل مهمی که موجب موفقیت ماموریت سازمان ملل در حفظ آتش‌بس در یمن می‌شود، اثبات بی طرفی آن سازمان و اعمال فشار بر آمریکا و اروپا برای منع فروش سلاح به عربستان و امارات است، زیرا اگر فروش سلاح به این کشورها متوقف نشود، درگیری ادامه خواهد یافت.

رئیس شورا مردم یمن را انسان‌هایی با هوش و مصمم توصیف کرد بطوری که در طول هفت سال گذشته  با وجود همه تحریم‌ها و فشارها موفق به تولید انواع سلاح ها از جمله پهپاد و موشک به منظور دفاع از خود شده‌اند و افزود: همگان از رنجی که مردم یمن در این هفت سال اخیر کشیده آگاهند و در صورت از سرگیری درگیری‌ها، تخریب، کشتار و فقر بیشتری گریبانگیر این کشور خواهد شد.

دکتر خرازی تاکید کرد: بی‌طرفی سازمان ملل در میانجی‌گری برای رسیدن به راه حل در بحران یمن، عامل مهم دیگری در این خصوص است. او ادامه داد که ذهنیت انصارالله نسبت به عملکرد گذشته سازمان ملل از جمله معامله آقای بانکی مون در حذف نام عربستان از لیست کشتار کودکان یمنی در قبال دریافت کمک مالی از آن رژیم بسیار منفی است و سازمان ملل باید با اقدامات خود همکاری طرف یمنی را بیشتر جلب کند.

وی در همین حال با اشاره به موارد نقض آتش‌بس اخیر تصریح کرد: چنانچه یک طرف کاملا به تعهدات خود عمل نکند و توافق حاصل شده را نقض کند، آتش‌بس بی‌فایده خواهد شد. به اعتقاد ما می‌بایست به شروطی که دولت نجات ملی یمن برای حصول توافق مطرح کرده است، توجه جدی شود.

گروندبرگ هم در این ملاقات با تشریح آخرین وضعیت میدانی و سیاسی در یمن، ضمن قدردانی از اعلام حمایت ایران از ماموریت او برای پیشبرد آتش‌بس در یمن، ابراز امیدواری کرد همه طرف‌های این درگیری به ویژه در یک ماه پیش رو که تا انقضای آتش‌بس موقت باقی مانده است، همکاری بیشتری برای حصول آتش‌بسی پایدار داشته باشند.