هانس . ام . کریستینسن در تحلیلی که فدراسیون دانشمندان آمریکا منتشر کرد، نوشت: این موضوع بیانگر آن است که کلاهک‌های هسته‌ای پاکستان به نسبت برآورد این فدراسیون در سال گذشته، حدود 10 کلاهک افزایش داشته است، به نحوی که شاهد افزایش تدریجی زرادخانه این کشور در دو دهه اخیر هستیم.

برآورد اولیه آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا در سال 1999 حاکی از آن بود که پاکستان تا سال 2020 احتمالا دارای 60 الی 80 کلاهک خواهد بود، اما در حال حاضر، انباشت زرادخانه پاکستان به طور قابل توجهی از 60 الی80 کلاهک بیشتر است. اگر روند فعلی تداوم یابد، طبق برآورد فدراسیون دانشمندان آمریکا، تا سال 2025 ذخیره کلاهک هسته‌ای پاکستان می‌تواند ظرفیت افزایش تا 220 الی 250 کلاهک را داشته باشد.

بدون تردید تحولات آینده به عوامل زیادی بستگی دارد. به ویژه آنکه، ارتش پاکستان معتقد است که زرادخانه این کشور باید همچنان افزایش یابد یا به سطح معینی برسد. در این میان، چگونگی تکامل زرادخانه هسته‌ای هند نیز حائز اهمیت است.

مقامات و دولت پاکستان در ابتدا موضع پاکستان را تحت عنوان «حداقل بازدارندگی معتبر» توصیف می‌کردند، اما بعدها با توسعه تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی، موضع پاکستان به «طیف کامل بازدارندگی» تغییر کرد. علاوه بر این، اکنون تحولاتی در پاکستان در جریان است تا توانمندی دریایی را نیز به موضع هسته‌ای خود بیفزاید، به طوری که این کشور در سال 2017 پرتاب یک موشک بالستیک را آزمایش کرد که طبق اظهارات مقامات پاکستان، قادر به حمل کلاهک‌های چندگانه برای غلبه بر سامانه‌های دفاع موشکی است.

متن کامل این گزارش را می‌توانید با کلیک روی این لینک دریافت کنید.