جفری جی. شووت و ژیائو لو در اندیشکده پترسون نوشتند: با وجود وضع تعرفه‌های تنبیهی از سوی دولت ترامپ علیه چین، کسری موازنه تجاری در بخش کالایی آمریکا با این کشور 10 درصد نسبت به سال 2017 بیشتر شد و در سال 2018 میلادی به 413 میلیارد دلار رسید. جنگ تجاری آمریکا – چین از صادرات شرکت‌های چینی به آمریکا جلوگیری نکرده است. مجموع واردات آمریکا از چین شش درصد نسبت به سال 2017 رشد داشته، در همین حال، صادرات آمریکا به چین پنج درصد کاهش یافته است. کسری موازنه تجاری کالایی آمریکا در سطح جهانی نیز 10 درصد نسبت به سال گذشته بیشتر است، در حالی که سهم کسری تراز تجاری چین ثابت مانده است.