“دویچه ویرتشافتز ناخریشتن” در مطلبی نوشت: در جنگ سوریه مسئله دستیابی به منابع غنی نفتی و گازی برای قدرت های بزرگ مطرح است. قدرت های بزرگ می خواهند شرایط برای دسترسی شرکت های انرژی خود به این منابع غنی را فراهم کنند.

به نوشته این رسانه آلمانی، شرکت های انرژی روسی، اسرائیلی، فرانسوی، انگلیسی و آمریکایی می توانند استفاده کنندگان اصلی عملیات نظامی در عراق و سوریه باشند که رسما به عنوان جنگی علیه تروریسم داعش قلمداد می شود. همچنین قدرت های بزرگ علاقه ای به تشکیل دولت مستقل در دمشق ندارند چرا که چنین دولتی می تواند ذخایر نفت و گاز را خود به طور مستقل مورد بهره برداری قرار داده و یا از طریق مناقصه عمومی به شرکت هایی واگذار کند که هیچ یک از قدرت های بزرگ نقشی در آن ندارند.

این رسانه آلمانی در ادامه این گزارش نوشت: از نظر نظامی شرایط در سوریه در حال حاضر به نفع روسیه است. در درجه اول کشور چین به عنوان متحد روسیه و ایران که مناسبات تنگاتنگی با ترکیه هم دارد از این وضعیت سود می برد.

نویسنده در ادامه این مطلب نوشت: از طرفی ترکیه شریک آمریکا در ناتو بوده، بنابراین حمله نظامی ترکیه به عفرین سوریه تا به حال از طرف هیچ کشور غربی شدیدا محکوم نشده و یا از آن جلوگیری به عمل نیامده است. بیشتر می توان دید که غرب تلاش می کند نفوذ روس ها در سوریه را کاهش دهد.

“دویچه ویرتشافتز ناخریشتن” در بخش دیگری از این مطلب تاکید کرد که پایان جنگ سوریه در حال حاضر پیش بینی نمی شود، چرا که مسئله منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک برای قدرت های بزرگ در این منطقه مطرح است.

نویسنده در ادامه همچنین به تلاش های برخی شرکت های فرانسوی و آمریکایی و انگلیسی برای انعقاد قراداهای نفتی و گازی با دولت سوریه در گذشته اشاره کرد.

در گزارشی که در ماه دسامبر سال 2014 توسط موسسه مطالعات استراتژیک آمریکا (SSI) منتشر شد شواهد قابل قبولی ارائه شده بود مبنی بر اینکه استراتژیست های آمریکایی و انگلیسی و اروپایی، منابع گازی در دریای مدیترانه را به عنوان فرصتی برای کاهش وابستگی اروپا به گاز روسیه و استقلال انرژی بیشتر اسرائیل می دانند.

در بخشی از این گزارش اقدام نظامی به عنوان اقدامی ضروری و بالقوه برای حفاظت از منابع غنی در سوریه و دریای مدیترانه ارزیابی شده بود.

منبع: تسنیم