1- معنای تغییرات در خط جانشینی در عربستان سعودی چیست؟

تغییرات کنونی در جانشینی در نظام سلطنتی عربستان حاکی از آن است که قدرت در شاخه‌ی سدیری ها از خاندان سلطنتی پادشاه عربستان باقی می‌ماند. شاخه ای که ملک فهد، پادشاه پیشین، ملک سلیمان، پادشاه کنونی و دو ولیعهد پیشین عربستان نمایندگان آن بودند. سدیری ها فرزندان زنی هستند که از قبیله‌ای قدرتمند و همسر محبوب پادشاه عبد العزیز (بنیانگذار عربستان مدرن) بود. بدین ترتیب، به نظر می رسد، تغییرات اخیر به معنی به حاشیه راندن بازماندگان شاهانی چون ملک عبدالله و ملک فیصل باشد.

 

2- آیا این جانشینی اثری بر اوضاع داخلی می‌گذارد؟

با این حال به نظر نمی‌رسد چنین اقدامی ثبات در عربستان را به خطر اندازد. گرچه، تهدیدهای جدی برای خاندان سلطنتی وجود ندارد، یکی از اقدام‌های متعادل‌کننده در شرایط فعلی راضی نگه داشتن آنها و دخیل کردن آنها در جریان امور است. هزاران شاهزاده سعودی هستند که این تغییر قاطع در روند جانشینی را عمیقاً بر زندگی خود موثر خواهند دانست. در روند جدید جانشینی لازم است که اطمینان و کنترل درباره این مسئله حاصل شود که کسانی که حذف شده اند، هنوز به شدت احساس کنند که حفظ نظام به آنها واگذار شده است.

 

3- این تغییر چه معنایی برای آمریکا خواهد داشت؟

تاکنون، دو تن از سعودی ها که روابط نزدیکی با آمریکا داشتند، از تغییرات اعمال شده بهره بسیاری بردند. ولیعهد، محمد بن نایف، یکی از تکنوکرات‌های سخت کوشی است که با آمریکا در مقابله با تروریسم و اطلاعات نظامی بیشتر از دیگر سعودی‌ها همکاری کرده است. وزیر خارجه عادل جبیر  که بسیار به پادشاه پیشین نزدیک بود، یکی از متصدیان موثر رابطه با واشنگتن است. این دو پیوندهای عمیقی با رهبران احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات داشته‌اند. ارتقای آنها نشان می دهد عربستان روابط خود با آمریکا را چه در حال حاضر، چه در آینده برای امنیت کشور حیاتی می‌پندارد.

شایان ذکر است که در انتصاب جبیر، پادشاه سابقه مهمی را نادیده گرفت که در آن وزارتخانه‌های حاکمیتی چون وزارت امور خارجه، دفاع و اطلاعات در ید اعضای خانواده سلطنتی باقی می‌ماند. این در حالی بود که وزارتخانه‌های فنی چون اقتصاد و انرژی به افراد توانمند سپرده می‌شد. در واقع خاندان‌های حاکم در خلیج فارس همواره به دنبال با وفادارترین اعضای خاندان سلطنتی برای چنین انتصاب‌هایی هستند.