کنجی مورا مینه در روزنامه آساهی (ژاپن) نوشت:

آیا برای مقابله با چین قدرت نظامی را تقویت خواهد کرد؟
سیاست های آسیایی دولت دونالد ترامپ که از ماه ژانویه سال آینده آغاز خواهد شد ، چگونه خواهد بود؟ هر چند دونالد ترامپ در رقابت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به این نکته که :« هزینه تمام و کمال استقرار ارتش آمریکا را باید خود کشورها (‌ ژاپن ، کره جنوبی و دیگر کشورها ) پرداخت کنند. » اشاره کرده ، ولی با این حال در مجموع در خصوص سیاست های امنیتی آسیا چندان حرف نزده است.
سرنخ سیاست های آسیایی دولت دونالد ترامپ ، در واقع از مقاله الکساندر گری ، مشاور ارشد مسائل دفاعی در ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ ، که روز هفتم ماه نوامبر یا به عبارتی درست قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مجله آمریکایی «‌ فاین پالسی » منتشر شده است ، نشات می گیرد. گفتنی است ، الکساندر گری که به مسائل چین و مسائل نظامی آگاهی دارد ، به عنوان مشاور امنیتی فوربس ، نماینده حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان آمریکا ، خدمت کرده است.
بر اساس گزارش دست اندرکاران حزب جمهوری خواه ، سران ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ بارها مقاله را پیش از چاپ بررسی کردند.
بر اساس همین گزارش ، در این مقاله از سیاست های تعادلی اوباما به عنوان « فریادهای بدون تاثیر » ‌یاد و از آن انتقاد شده است. مقاله نامبرده ادعا کرده است ، لازم است دولت آینده ترامپ ، به منظور مقابله با فشارهای کشورهای اطراف بدست چین ، همانند دولت ریگان که نیروی دفاعی قدرتمند را بکار گرفته است ، از اهرم «‌ صلح با قدرت »‌ استفاده کند.
مقاله نامبرده با توجه ادعای چین مبنی بر اینکه:«‌ تقریبا کل دریای جنوبی چین ، حق کشورش است » از دولت آینده ترامپ ، ضرورت استقرار نیروی دریایی آمریکا ،‌ به منظور مهار چین را درخواست کرده است. گفته می شود با توجه به چنین درخواستی ، طرحی در دست اجراء ‌است که شمار ناوگان نیروی دریایی آمریکا در دریای جنوبی چین از دویست و هفتاد و چهار فروند کنونی به سیصد و پنجاه فروند افزایش خواهد یافت.
همچنین مقاله نامبرده در خصوص دولت آینده ترامپ اعلام کرد:« شک نکنید ، کشورهای هم پیمان آمریکا از جمله ژاپن ، کره جنوبی و دیگر کشورها در ایجاد ثبات منطقه آسیا مشارکت خواهند کرد. » اما در عین حال مقاله نامبرده از دولت آینده آمریکا درخواست کرده است ، از ژاپن ، کره جنوبی و چین بخواهد ، هزینه حفظ نیروی نظامی آمریکا را تقبل کنند.
اما با این حال ، مقاله نامبرده اقدام مشخصی غیر از تقویت و افزایش قدرت نظامی آمریکا نشان نداده است. مقاله نامبرده حتی پیشنهاد جایگزین برای ترک آمریکا از پیمان همکاری اقتصادی حوزه اقیانوس آرام (TPP) که در واقع سنگ بنای ثبات آسیا در زمینه امنیت به شمار می آید ، ارائه نداده است.
نگرانی هایی هم مطرح است دایر بر اینکه ، نگاه دولت آینده ترامپ به دیپلماسی و امنیت همانند نگاه به داد و ستد های تجاری است. سران اندیشکده آمریکا که به دونالد ترامپ ، رییس جمهور آینده آمریکا مشاوره می دهند ، در همین راستا خاطرنشان کردند:«‌ اعضای کابینه دولت آینده آمریکا به اقتصاد گرایش دارند و چندان به امنیت بهاء نمی دهند. لذا به همین جهت ممکن است که رویکرد دولت آینده آمریکا به سوی هماهنگی با چین پیش برود. »

منبع: اداره کل رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی