این اندیشکده به‌طور خاص در این پژوهش در پی آن است که حوزه‌های سیاسی، نگرانی‌های امنیتی یا توانمندی‌های نظامی را که ممکن است بیش از همه تحت تأثیر قرار گیرد، شناسایی کند و همچنین به کنکاش و تعریف طیفی از پیامدهایش در هر یک از این حوزه‌ها بپردازد.

هدف از این پژوهش کمک به سیاست‌گذاران داخل و خارج از انگلیس به درک مسائل کلیدی ناشی از برگزیت است و ازاین‌رو قصد دارد در این خصوص به آن‌ها دراین‌باره اطلاع‌رسانی کند که چگونه بازیگران بخش دفاعی و امنیتی باید برنامه‌ریزی‌ها را برای تسکین و مواجهه با بلاتکلیفی‌های ناشی از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا آغاز کنند.

این پژوهش در سه بخش ارائه‌شده است:

  • گزارش فشرده که بیشترین سطح جزییات را درباره چگونگی انجام این تحلیل ارائه می‌دهد.
  • گزارش اجمالی که یافته‌های اصلی پژوهش را برجسته کرده است.
  • گزارش مجزای افق‌های بین‌المللی که تصویری از افق‌های منتخب بین‌المللی را در پی همه‌پرسی ژوئن 2016 درباره برگزیت به نمایش می‌گذارد.

یافته‌های کلیدی

همکاری بین‌المللی

  • بخش دفاعی ممکن است در کوتاه‌مدت در پی برگزیت تحت تأثیر کمتری نسبت به دیگر حوزه‌ها همچون سیاست اشتغال یا تجارت قرار بگیرد. بیشتر همکاری‌های دفاعی بین‌المللی از طریق ناتو یا توافق‌های دوجانبه صورت می‌گیرد، لذا این توافق‌ها پس از ترک اتحادیه اروپا هم معتبر خواهد ماند.
  • این تحلیل بر ضرورت یافتن راه‌حل‌های پایدار پسا-برگزیت درباره مسائل دفاعی و امنیتی تأکید دارد. این نیازمند تداوم تعامل میان انگلیس و اتحادیه اروپا خواهد بود، زیرا هر دو از به اشتراک‌گذاری اطلاعات، همکاری در نهادهایی همچون یوروپل و توسل به‌حکم بازداشت اروپایی منتفع می‌شوند.

بلندپروازی راهبردی

  • بااین‌حال، برگزیت هم انگلیس و هم اتحادیه اروپا را به ارزیابی مجدد اهداف راهبردی خود، نقشی که آن‌ها می‌خواهند در عرصه جهانی بازی کنند و اینکه آیا توانمندی و چهارچوب‌های هماهنگ موردنیاز برای دستیابی به این اهداف را دارند یا خیر، ملزم می‌سازد.

آینده دفاع و امنیت اتحادیه اروپا

  • از دست دادن انگلیس ضربه‌ای به بخش دفاعی اتحادیه اروپاست. برخی برآوردشان این است که برگزیت ممکن است یک‌چهارم از توانمندی‌های دفاعی اتحادیه اروپا بکاهد. رهبران اتحادیه اروپا اکنون در حال بررسی برنامه‌هایی برای ارتقای هر چه بیشتر ادغام بخش دفاعی اتحادیه اروپا، شاید از طریق تشکیل یک مقر عملیاتی اروپایی هستند – برنامه‌ای که مدت‌ها انگلیس در زمان عضویت در اتحادیه مانع آن بود.

آثار منطقه‌ای

  • پیچیدگی‌های مهم ملی و منطقه‌ای هم وجود دارد. برای نمونه، فرانسه و اسپانیا احتمالاً به ارزیابی دوباره روابط مرزی خود در کاله و جبل‌الطارق خواهند پرداخت. برای انگلیس هم نگرانی‌های منحصربه‌فردی از ناحیه ایرلند شمالی و اسکاتلند وجود دارد.

 

ادغام مسائل دفاعی و امنیتی در مذاکرات برگزیت

  • برخلاف دیگر حوزه‌های سیاسی، انگلیس عامل کمک جدی به بخش دفاعی و امنیتی اروپایی محسوب می‌شود. این امر مسائل دشواری را بر هر دو طرف دراین‌باره ایجاد می‌کند که آیا، چه زمانی و چگونه از این مسئله در مذاکرات برگزیت باید به‌عنوان اهرم استفاده کرد. هر دو طرف با خطر ضعیف شدن و امنیت کمتر درصورتی‌که مذاکرات برگزیت با رویکرد معامله «با حاصل جمع صفر» پیگیری شود و جدایی تلخی روی دهد، مواجه هستند.

متن گزارش اجمالی را که یافته‌های اصلی پژوهش را برجسته کرده است، می‌توانید در این لینک دریافت کنید.

متن گزارش مجزای افق‌های بین‌المللی را که تصویری از افق‌های منتخب بین‌المللی را در پی همه‌پرسی ژوئن 2016 درباره برگزیت به نمایش می‌گذارد، می‌توانید در این لینک دریافت کنید.