فهرست

کلمه کلیدی: برنامه هسته ای


امکان فروپاشی برجام به دلیل بدعهدی غرب

امکان فروپاشی برجام به دلیل بدعهدی غرب


آمریکا آمادگی معامله برد- برد را ندارد

آمریکا آمادگی معامله برد- برد را ندارد

شورای راهبردی آنلاین: رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: هیچ جای مذاکره‌ای با آمریکا وجود ندارد، چون ما بی‌صداقتی و بی‌تعهدی آمریکا را در قضیه برجام تجربه کردیم.