فهرست

نهادهای بین المللی


نگرانی آمریکا و اسراییل از پیامدهای عضویت فلسطین در دیوان لاهه

شورا آنلاین – گزارش تحلیلی: ارائه درخواست فلسطینی‌ها مبنی بر پیوستن به دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) رژیم صهیونیستی و آمریکا را به شدت نگران ساخته و به شیوه‌های مختلف درصدد برآمد‌ه‌اند که به موازات تحرکات‌شان جهت منصرف ساختن فلسطینی‌ها از پیگیری درخواست‌شان جهت پیوستن به دیوان، این نهاد حقوقی را نیز به رد درخواست فلسطینی ها مجبور کنند.
واقعیت‌هایی درباره وتوی قطعنامه پایان اشغال فلسطین

شورا آنلاین – گزارش: شورای امنیت سازمان ملل پیش نویس قطعنامه پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی در فلسطین را به دلیل وتوی آمریکا رد کرد.
بزنگاه‌های کمک‌رسانی به آوارگان سوریه

شورا آنلاین – یادداشت: بدون تردید ارسال کمک‌های انساندوستانه به آوارگان داخلی سوری و حمایت از این افراد یک ضرورت است، اما رویه برخورد سازمان ملل و آژانس‌های تخصصی مربوطه در چند سال اخیر نشان می دهد که مسیر مناسب و متناسب با شرایط سوریه در امر کمک رسانی اتخاذ نشده است.
اعتراض بیش از 160 کشور به تسلیحات هسته‌ای رژیم صهیونیستی

مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت آرا، قطعنامه «خطر گسترش تسلیحات اتمی در خاورمیانه» را با هدف تشکیل یک منطقه عاری از تسلیحات اتمی در خاورمیانه تصویب کرد که بر اساس آن از رژیم صهیونیستی خواسته شده تا از داشتن تسحلیات اتمی دست کشیده و تاسیسات اتمی‌ خود را تحت بازدیدهای بین‌المللی قرار دهد.
گسترش برده‌داری مدرن

موسسه پژوهشی - آماری گالوپ از وجود 36 میلیون برده در جهان خبر داد.