فهرست

بررسی و نقد کتاب و مقاله


خلاصه‌ای از گزارش "ریشه های شبکه اسلام هراسی در آمریکا"

"ریشه های شبکه اسلام هراسی در آمریکا"، گزارشی است که مرکز پیشرفت آمریکایی (Center for American Progress) که موسسه‌ای آموزشی و تحقیقاتی غیرانتفاعی است، منتشر کرده است.
مخاطرات جهانی 2015 از نگاه مجمع اقتصادی جهان

شورا آنلاین - ترجمه: نسخه 2015 گزارش مخاطرات جهانی، کامل کننده یک دهه برجسته‌سازی قابل توجه ترین مخاطرات در سراسر جهان است و بر مبنای دیدگاه کارشناسان و تصمیم‌سازان جهانی تنظیم می‌شود.
چالش های متقاطع امنیت فضا و سایبر؛ دیدگاه‌های نهادهای بین المللی و کشوری

شورا آنلاین - ترجمه: یک اندیشکده انگلیسی به تحقیقی درباره شناسایی و تحلیل چالش‌های مشترک امنیت سایبری و فضای ماورای جو پرداخته است. در دهه های آتی، تعداد و تنوع بازیگران دخیل در فضای مجازی و ماورای جو بیشتر خواهد شد. اگرچه این امر در برخی ابعاد مفید است، اما چالش‌های امنیتی را که امروزه مبتلابه ما می باشد، نیز افزایش خواهد داد.
نگاهی به کتاب "نظم جهانی: بازتاب ها در شخصیت ملت ها و مسیر تاریخ"

شورا آنلاین - نقد کتاب: هنری کیسینجر در کتاب "بازتاب ها در شخصیت ملت ها و مسیر تاریخ" با روایتی تاریخی، مبانی و مصادیق نگرش های متفاوت چینی، هندویی، اسلامی، روسی، اروپایی و آمریکایی به نظم جهانی، نشان می دهد که هرگز اجماعی درباره نظم جهانی وجود نداشته است.
خلاصه ای از گزارش های تحلیلی سالنامه موازنه نظامی درباره رژیم صهیونیستی (2014-2007)

شورا آنلاین – مقاله: سالنامه موازنه نظامی (Military Balance) مجموعه ای است متمرکز بر مسایل نظامی-امنیتی که در آن ضمن پیوند حوزه های سیاست خارجی و مسایل امنیتی کشورها به مطالعه کمی و کیفی خرید و فروش تسلیحات نظامی در قالب بهره گیری از جداول و گزارش های نظامی از سراسر جهان می پردازد.
خلاصه کتاب؛ "فرآیند تصمیم‌سازی در رژیم صهیونیستی: سازوکارها، نیروها و عوامل تأثیرگذار"

سازوکار حوزۀ تصمیم‌گیری در رژیم صهیونیستی یک فرآیند پیچیده، به شدت شخصی، بسیار سیاسی شده، سیّال و غیر رسمی است که هیچ منبع و منشأ قدرت فراگیر مشخصی ندارد.
نگاهی به کتاب "سوء برداشت های ایران و آمریکا؛ یک گفتگو"

کتاب "سوء برداشت های ایران و آمریکا؛ یک گفتگو" حاصل کار جمعی تعدادی از پژوهشگران ایرانی و آمریکایی در قالب مجموعه مقالات است که ویراستاری آن را عباس ملکی، معاون پیشین وزارت امور خارجه ایران از ایران و جان تیرمن مدیر اجرایی مرکز مطالعات بین الملل دانشگاه ام.ای.تی از آمریکا بر عهده داشته اند.