فهرست

اسناد

زیر مجموعه‌هامطالب


قانون تشکیل شورای راهبردی روابط خارجی

شورای راهبردی روابط خارجی نهادی مشورتی برای مقام معظم رهبری در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران است و اعضاء اصلی آن باحکم ایشان منصوب میشوند.
سیاست های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی

سیاست‌های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی
چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی

چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی - مصوب ۱۳۸۲/۸/۱۳