فهرست

اسناد

زیر مجموعه‌هامطالب


قانون تشکیل شورای راهبردی روابط خارجی

شورای راهبردی روابط خارجی نهادی مشورتی برای مقام معظم رهبری در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران است و اعضاء اصلی آن باحکم ایشان منصوب میشوند.
سیاست های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی

سیاست‌های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی
چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی

چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی - مصوب ۱۳۸۲/۸/۱۳پدیده پیچیده افراط‌گرایی مذهبی

پدیده پیچیده افراط‌گرایی مذهبی

شورای راهبردی آنلاین- گفتگو: تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران معتقد است خطر بنیاد‌گرایی مذهبی در مقایسه با گذشته افزایش یافته و خصومت با شیعیان نیز برای بنیادگرایانی که تحت عنوان "جهاد" اقدام می‌کنند، افزایش یافته است.